Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Upamiętnienie Szpitala Gminy Wyznaniowej Żydowskiej

Upamiętnienie Szpitala Gminy Wyznaniowej Żydowskiej

13 maja na budynku obecnej II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ Collegium Medicum im. prof. Andrzeja Szczeklika mieszczącej się przy ul. Skawińskiej odsłonięto tablicę upamiętniającą istnienie w tym miejscu Szpitala Gminy Wyznaniowej Żydowskiej.

W latach 1866-1941, a więc przez 75 lat w budynku autorstwa Antoniego Stacherskiego mieścił się szpital zbudowany i utrzymywany staraniem ludności żydowskiej. Lecznica służyła pomocą lekarską również licznym chrześcijanom, a także odegrała dużą rolę w kształtowaniu zachowań prozdrowotnych całego Krakowa.

Lekarze tego szpitala, wykształceni nie tylko na Wydziale Lekarskim UJ, ale również w najlepszych ośrodkach europejskich, takich  jak Paryż, Wiedeń czy Berlin, należeli do elity intelektualnej Krakowa II połowy XIX wieku i okresu międzywojennego XX wieku. Wśród  nich znajdowali się m.in. Józef Oettinger, dr Jan Landau, Filip Eisenberg, Mieczysław Blassberg, a w okresie okupacyjnym - Julian Aleksandrowicz. Lekarze ci przyczynili się walnie do stworzenia polskiej nomenklatury medycznej, zwłaszcza mikrobiologicznej (Eisenberg), rozwoju historii medycyny i założenia Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego (Józef Oettinger), jak również rozwoju Izb Lekarskich i Związku Lekarzy RP (dr Jan Landau został odznaczony przez Rząd RP Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta).

W uroczystości wzięli udział: jej gospodarz, kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych prof. Jacek Musiał, rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Piotr Laidler oraz prezes Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Tadeusz Jakubowicz, a także liczne grono przyjaciół Katedry oraz jej pracownicy.

Umieszczenie nad głównym wejściem do budynku tablicy w kształcie metalowej księgi z polskim i angielskim napisem, wykonanej wg. projektu Mariana Gołogórskiego, wiąże się z tradycją uniwersytecką upamiętniania naszych poprzedników, którym zawdzięczamy naszą wiedzę, spuściznę oraz warunki do dalszego rozwoju. Szpital do dziś korzysta z budynku dawnej bóżnicy, zbudowanej od strony ogrodu szpitalnego (ufundowanej przez Fanny Schenker w 1937 roku), w której obecnie znajduje się sala wykładowa a także z budynku ambulatorium dobudowanego do szpitala od strony ul. Skawińskiej ze środków Fundacji Rodziny Wasserbergów i oddanego do użytku 23 stycznia 1939 roku.

Historię szpitala oraz jego wybitnych przedstawicieli przedstawił w sali wykładowej, po uroczystości odsłonięcia tablicy, prof. Aleksander B. Skotnicki, autor monografii pt. "Szpital Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie w latach 1866-1941".

tekst:prof. Aleksander B. Skotnicki

Photogallery
Recommended
Śniadanie profesorskie w rocznicę odnowienia Akademii Krakowskiej
Śniadanie profesorskie w rocznicę odnowienia Akademii Krakowskiej
Srebrny medal "<span lang="la">Plus ratio quam vis</span>" dla prof. Tomasza Grodzickiego
Srebrny medal "Plus ratio quam vis" dla prof. Tomasza Grodzickiego
Zasłużeni  dla Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Rett Ludwikowski i prof. Walter Rechberger
Zasłużeni dla Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Rett Ludwikowski i prof. Walter Rechberger
Jubileusz znamienitego teoretyka i historyka literatury
Jubileusz znamienitego teoretyka i historyka literatury