Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Uniwerstytet Jagielloński zacieśni współpracę z Uniwersytetem Palackiego

Uniwerstytet Jagielloński zacieśni współpracę z Uniwersytetem Palackiego

2 lipca 2018 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim gościła delegacja z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu - jednej z czołowych czeskich uczelni wyższych. Głównym celem wizyty było nawiązanie bilateralnej współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie badań naukowych i dydaktyki.

Delegacji przewodniczył rektor Uniwersytetu Palackiego prof. Jaroslav Miller. Czeską uczelnię reprezentowali także prorektor ds. współpracy międzynarodowej doc. Martin Kudláček, dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych doc. Martin Kubala oraz prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych doc. Pavlína Flajšarová.

W spotkaniu, które odbyło się w Collegium Maius, uczestniczyli ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn, prorektor ds. rozwoju prof. Dorota Malec, pełnomocnik rektora ds. internacjonalizacji prof. Adam Jelonek oraz pełnomocnik rektora ds. inicjatyw proinnowacyjnych dr hab. Andrzej Adamski. W późniejszej części spotkania do zebranych dołączyli także dziekani i prodziekani wybranych wydziałów UJ, a także przedstawiciele Centrum Transferu Technologii CITTRU, Jagiellońskiego Centrum Innowacji, Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oraz Małopolskiego Centrum Biotechnologii.

Przedstawiciele obu uczelni zaprezentowali najważniejsze informacje na ich temat, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów stwarzających największe perspektywy dla wzajemnej kooperacji. Omówione zostały pokrótce działalność wybranych jednostek UJ oraz oferowane przez nie możliwości współpracy. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat rozwoju wzajemnego partnerstwa, między innymi w zakresie wspólnych kierunków studiów, programów stypendialnych, wymiany studenckiej i doktoranckiej, a także perspektyw rozwoju współpracy naukowej. Wymieniono również doświadczenia w zakresie aktualnych wyzwań w dziedzinie badań naukowych i edukacji oraz tworzenia konsorcjów ubiegających się o status European University Networks. Uczestnicy wyrazili przekonanie, że podobieństwo kulturowe Polski i Czech stanowić będzie czynnik sprzyjający owocnej współpracy między uczelniami.

Utworzony w XVI wieku Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu to drugi, po Uniwersytecie Karola w Pradze, najstarszy uniwersytet w Czechach. Obecnie studiuje na nim ponad 25 tysięcy osób.

Photogallery
Recommended
Uniwersytet Jagielloński gościł Ambasadora Peru
Prezydent Malty z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim
Ambasador Brazylii z wizytą na UJ
Władca emiratu Szardża uhonorowany najwyższym odznaczeniem UJ [WIDEO]

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj