Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Dwa najlepsze ośrodki polonistyczne łączą siły

Kształtowanie nowoczesnego dyskursu humanistycznego poprzez wspólną realizację inicjatyw badawczych, a także prowadzenie w różnych formach działalności edukacyjno-popularyzatorskiej - to główne cele konsorcjum, jakie stworzyły Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podpisy pod dokumentem złożyli rektorzy uczelni prof. Wojciech Nowak i prof. Bronisław Marciniak.

Zważając na wieloletni i uznany dorobek naukowo-dydaktyczny, a także nowatorskie przedsięwzięcia podejmowane na Wydziale Polonistyki UJ oraz na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, w poszukiwaniu coraz lepszych warunków dla dalszego rozwoju obu środowisk akademickich, jak też dla konsolidacji potencjału naukowego, uczelnie powołały Humanistyczne Konsorcjum Naukowe (HKN). Ogólny zakres planowanej problematyki badawczej wyrażono w formule Horyzonty i źródła nowej humanistyki. Język, literatura, kultura, edukacja. Umożliwi ona obu ośrodkom kontynuację już rozpoczętych oraz podejmowanie innowacyjnych przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych, w tym z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, teatrologii, filmoznawstwa, medioznawstwa.

Umowę pomiędzy UJ i UAM podpisano we wtorek 28 kwietnia br. w Collegium Novum. Parafki pod dokumentem złożyli rektorzy uczelni prof. Wojciech Nowak i prof. Bronisław Marciniak. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. prorektorzy UJ prof. Jacek Popiel i prof. Stanisław Kistryn, dziekan Wydziału Polonistyki UJ prof. Renata Przybylska, prodziekani prof. Anna Łebkowska i dr hab. Jarosław Fazan. Uczelnię z Wielkopolski reprezentowali ponadto prof. Bogumiła Kaniewska, dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, prof. Anna Legeżyńska i prof. Tomasz Mika.

- W ostatnim czasie powoływanie konsorcjów stało się modne. Na ogół tworzą je podmioty o odmiennej sile i potencjale naukowym. Tu mamy sytuację wyjątkową, ewenement na skalę krajową. Humanistyczne Konsorcjum Naukowe założyły dwa wydziały wyróżnione parametryzacyjną kategorią A+. Humanistyka nie umiera. Musi być tylko realizowana w takich doskonałych ośrodkach, które spełniają szereg niezbędnych wymogów. Jestem przekonany, że to konsorcjum przyniesie polskiej nauce wiele pożytku - powiedział rektor UJ.

Prof. Wojciechowi Nowakowi wtórował rektor UAM prof. Bogusław Marciniak. - Dwa najlepsze wydziały w Polsce z kategorią A+ łączą siły. Pierwsza stolica z drugą stolicą razem dla dobra polskiej humanistyki - powiedział.

Oprócz realizacji zadań badawczych, edukacyjnych i formacyjnych, KHN będzie tworzyć nowy wzór środowiskowej integracji naukowo-dydaktycznej. Złączenie sił dwóch najlepszych w kraju ośrodków polonistycznych zwielokrotni na zasadzie synergii możliwość realizacji oryginalnych zadań poznawczych, ułatwi pozyskiwania środków finansowych oraz przyczyni się do udoskonalenia kształcenia młodych kadr.

W projektowaniu wspólnych zadań badawczych zostaną uwzględnione specjalistyczne kompetencje i osiągnięcia obu ośrodków, w taki sposób, by działalność naukowo-dydaktyczna każdego z nich mogła wzbogacić się o wartości innowacyjne. Oznacza to, z jednej strony, możliwość integracji dotychczas prowadzonych badań, z drugiej poszerzanie oraz modyfikację przyjętych strategii rozwoju obu wydziałów.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Konsorcjum ma charakter otwarty. Strony dopuszczają możliwość poszerzenia w przyszłości jego składu o innych partnerów.

Zdjęcia: Anna Wojnar

Published Date: 28.04.2015
Published by: Łukasz Wspaniały