Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Panel dyskusyjny "Uchodźcy, emigranci - merytorycznie"

Panel dyskusyjny "Uchodźcy, emigranci - merytorycznie"

W czwartek 8 października 2015 roku o godzinie 18:00 w Auditorium Maximum UJ odbył się panel dyskusyjny "Uchodźcy, emigranci - merytorycznie".

"Migrant, imigrant, emigrant, uchodźca - proszę podać definicję." Brzmi szkolnie, prawda? Nie jest to jednak polecenie nauczyciela podczas sprawdzianu, chociaż Europa właśnie taki sprawdzian przechodzi. Sprawdzian wiedzy, tolerancji, zapewnienia bezpieczeństwa, uruchamiania mechanizmów prawnych, negocjowania, ustalania, stosowania procedur.

Mowa oczywiście o kryzysie migracyjnym ludności z Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Temat ten poruszył i wciąż porusza opinię publiczną kształtowaną w dużej mierze za pomocą środków masowego przekazu. Dziennikarze nierzadko mylą pojęcia, a często, w celu zwiększenia zasięgu swoich materiałów, uciekają się do stosowania populistycznych haseł. Prowokacji i manipulacji słownej nie brakuje, dlatego w odpowiedzi na zaistniały problem przeładowania sprzecznymi informacjami Stowarzyszenie All In UJ postanowiło zorganizować merytoryczną dyskusję, zapraszając do udziału ekspertów.

Podczas panelu dr Wojciech Burek wyjaśnił zgromadzonym różnice w nazewnictwie i statusie osób przebywających na terenie innego państwa, co w znacznym stopniu rozwinął dr hab. Michał Kowalski jako członek Rady ds. Uchodźców. Prelegent podzielił się swoim doświadczeniem, szczegółowo opisując procedury, jakie musi przejść każda osoba ubiegająca się o status uchodźcy oraz wymieniając przysługujące jej z tego tytułu prawa. Nie zabrakło także przykładów ludzkiej bezradności wobec przepisów oraz konsekwencji stosowania pewnych rozwiązań normatywnych. Kolejna rozmówczyni – prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska opowiedziała o swoich badaniach wśród uchodźców syryjskich w Turcji, roli religii w procesie adaptacji migrantów oraz wyzwaniu stojącym przed polską nauką w kontekście kształcenia międzykulturowego, podkreślając tym samym rolę edukacji dla rozwoju świadomego społeczeństwa o wysokiej kulturze i dobrze rozumianej tolerancji. Wiceminister spraw zagranicznych RP – dr Rafał Trzaskowski poruszył zaś kwestię szczególnie newralgiczną, a więc zobowiązania Polski względem Unii Europejskiej oraz przepisów prawa międzynarodowego, przedstawiając aktualne rozwiązania, scenariusze wdrożenia odpowiednich procedur oraz ich skutki. Dr Trzaskowski objaśnił także, do czego już zobowiązał się polski rząd, a jakie kroki muszą zostać jeszcze podjęte. Następnie głos zabrał dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ, który zobrazował sytuację migrantów przebywających na granicach państw Unii Europejskiej, podkreślając zasady funkcjonowania strefy Schengen oraz problem nieodpowiedniej rejestracji napływającej ludności. Dr hab. Gruszczak wyraził także swoje zdanie na temat potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa, przytaczając dane statystyczne świadczące o małym prawdopodobieństwie, że wśród imigrantów znajdują się osoby zaangażowane w zorganizowane grupy terrorystyczne, wskazując jednocześnie na fakt, iż najczęściej osoby mające styczność z wszelkimi ekstremizmami pochodzą z europejskich bojówek wysyłanych najpierw do państw islamskich na okres szkolenia, a następnie wracających do Europy.

Panel poruszył zatem wiele kwestii, skłaniając słuchaczy do refleksji i obrazując złożoność zaistniałego kryzysu. Każdy z wątków mógłby stać się osobnym tematem do rozmowy, co słusznie zauważyli prowadzący spotkanie - Robert Siudak, doktorant na WSMiP, oraz Tomasz Pytko, prezes Stowarzyszenia All In UJ z Instytutu Europeistyki UJ. Zaproszeni goście podzielili się swoimi spostrzeżeniami z ponad tysięczną publicznością, co świadczy nie tylko o istotności poruszanego tematu, ale przede wszystkim o potrzebie wyważonej, merytorycznej dyskusji, a ten panel z pewnością można do takiej zaliczyć. Spotkanie zorganizowano we współpracy z Działem Promocji i Informacji UJ.

Tekst: Paulina Józefowska

Zdjęcia: Katarzyna Panas

Recommended
Koła naukowe z UJ nagrodzone w konkursie StRuNa

Koła naukowe z UJ nagrodzone w konkursie StRuNa

Studenci UJ nagrodzili osoby zaangażowane w rozwój ich kształcenia i codzienną pomoc

Studenci UJ nagrodzili osoby zaangażowane w rozwój ich kształcenia i codzienną pomoc

Pociąg "Relacji Kraków - Warszawa" odjechał ze stacji Scena Piast

Pociąg "Relacji Kraków - Warszawa" odjechał ze stacji Scena Piast

Marcelina Kościołek pokieruje Samorządem Studentów UJ

Marcelina Kościołek pokieruje Samorządem Studentów UJ