Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Uniwersytet

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Wyniki wyborów

Skład Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2020 - 2024

Lista delegatów do Zgromadzenia Delegatów, które 16 czerwca 2020 r. dokona wyboru 6 członków Senatu UJ spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesora lub profesora uczelni

Komunikat przewodniczącego Kolegium Elektorów UJ w sprawie zaopiniowania kandydatów na prorektorów UJ na kadencję 2020-2024

Komunikat przewodniczącego Kolegium Elektorów UJ w sprawie wyboru Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020-2024

Lista delegatów do Zgromadzenia Delegatów, które 28 lutego 2020 r. dokona wyboru 10 elektorów i 3 członków Senatu UJ spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – okręg XIX

Członkowie Kolegium Elektorów UJ na kadencję 2020–2024