Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Badania

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Projekty

ATOMIN

Projekt Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Chemii.

Read More o

Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia

„Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia" (BMZ) [POIG.02.01.00-12-064/08] jest projektem modernizacji Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na utworzenie nowych laboratoriów badawczych, pracujących wspólnie na rzecz opracowania nowych leków, metod diagnostycznych oraz rozwoju szeroko pojętej biomedycyny.

Read More o

Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie

Zespoły badawcze wchodzące w skład Konsorcjum odkryły tzw. małe komórki macierzyste pochodzenia embrionalnego, które stwarzają realną nadzieję na wykorzystanie ich w medycynie regeneracyjnej, jako źródła komórek pluripotencjalnych alternatywnego do komórek macierzystych pozyskiwanych z zarodków.

Read More o

OMICRON

Od dnia 1 stycznia 2012 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum realizowany jest projekt OMICRON pn. „Stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych o wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum - Enabling OMICs high-thROughput techNologies at the Faculty of Medicine Jagiellonian University - Medical College".

Read More o

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj