Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kalendarz

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

20181016

Wystawa "Adam Mickiewicz w Krakowie"

Date: 16.10.2018 - 15.11.2018
Place: sala parterowa Collegium Maius tzw. "rezydencja czwarta" za lektorium Platona
Organiser: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wystawa

Wystawa towarzyszy konferencji "Konteksty Mickiewiczowskie" zorganizowanej z okazji 220. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza.

Gmach Collegium Maius, siedziba Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, okazał się właściwym miejscem dla kolejnej uniwersyteckiej wystawy rocznicowej. W budynku na piętrze mieściła się Biblioteka Jagiellońska, natomiast na parterze od 1869 do stycznia 1888 roku miał swoją siedzibę Gabinet Archeologiczny z kolekcją zabytków archeologicznych, dzieł sztuki i kultury materialnej, rękopisów gromadzoną przez jego twórcę Józefa Łepkowskiego, pierwszego profesora archeologii na ziemiach polskich. Kolekcja uniwersytecka autografów Adama Mickiewicza zaczęła się bowiem od przekazów do Gabinetu Archeologicznego autografów mickiewiczowskich. W 1869 r. wraz z należącą do Edwarda barona Rastawieckiego, wybitnego znawcy i kolekcjonera, kolekcją dzieł sztuki, numizmatów, dzieł sztuki zdobniczej do zbiorów Gabinetu Archeologicznego został przekazany album autografów "Imionnik narodowy".

W albumie znajduje się wklejony autograf Adama Mickiewicza, dwuwiersz w języku greckim z tragedii Ajschylosa "Siedmiu przeciw Tebom" oraz list Adama Mickiewicza do nieznanej adresatki pisany w Paryżu 23 października 1853 roku. "Imionnik narodowy" dziś przechowywany jest w Archiwum UJ.

Wokół wybranych na wystawę pamiątek i autografów starano się zbudować kontekst ikonograficzny poprzez wizerunki Poety i miejsc z nim związanych. Silny akcent został położony na przedstawienie udziału Uniwersytetu Jagiellońskiego w uroczystościach powtórnego pogrzebu Adama Mickiewicza w Krakowie oraz setnej rocznicy urodzin Wieszcza.

Wystawa przypomina także o zapomnianym pomniku - epitafium, które znajduje się w westybulu pod arkadami na pierwszym piętrze Collegium Novum. 

Wystawa otwarta jest od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10.00 do 13.00.

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj