Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kalendarz

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

20191125

Kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Date: 25.11.2019 - 13.12.2019
Contact: katarzyna.jurzak@uj.edu.pl
Kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

W najbliższy poniedziałek na całym świecie rusza 28. kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Wybór terminu kampanii - między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka) - ma na celu podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka a nie sprawą prywatną.

Czas kampanii to skoordynowane działania ponad 2000 instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych w około 180 krajach na całym świecie, których celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć, która dotyka w szczególności dziewcząt i kobiet. Główne przejawy przemocy ze względu na płeć, z którymi mamy do czynienia w świecie pracy to dyskryminacja i molestowanie seksualne w miejscu pracy. Ściśle powiązane są także przemoc ze strony bliskiej osoby/w rodzinie oraz przemoc i dyskryminacja, do których dochodzi w szkołach i uczelniach, ponieważ ich konsekwencje mają poważne negatywne skutki dla kobiet także w pracy.

- Fundacja Autonomia wraz z partnerami w 2019 roku zwraca szczególną uwagę na możliwości zapobiegania i przeciwdziałania przemocy seksualnej, w tym molestowaniu seksualnemu w miejscach pracy i nauki, w szczególności na uczelniach. Naszym celem jest podniesienie wiedzy na temat tej przemocy, w tym możliwych indywidualnych, grupowych i instytucjonalnych sposobów jej zapobiegania i reagowania na nią. Przekaz kampanii kierujemy zarówno do osób, które mogą dopuścić się przemocy, osób które są jej świadkami oraz osób, które są poszkodowanymi - informują organizatorzy.

Między 25 listopada a 13 grudnia odbędzie się mnóstwo wydarzeń na krakowskich uczelniach, w przestrzeniach miasta i siedzibie Autonomii. Szczegóły poniżej.

Download files
pdf
Kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć w Krakowie

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj