Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kalendarz

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

April 2024

20240411
Previous week
Next week

Chłopskość - narracje i reorientacje

Date: 11.04.2024 - 12.04.2024
Place: Collegium Novum, ul. Gołębia 24
Organiser: Koło Naukowe Historii Literatury Polskiej XX Wieku UJ
Contact: kololiteraturyxxwiekuuj@gmail.com
Chłopskość - narracje i reorientacje

Koło Naukowe Historii Literatury Polskiej XX Wieku Uniwersytetu Jagiellońskiego ma przyjemność zaprosić na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową "Chłopskość - narracje i reorientacje".

Zintensyfikowany w ostatnich kilku latach zwrot w stronę chłopskości w humanistyce polskiej łączy się z procesem przewartościowywania Wielkiej Historii. Szczególnym początkiem tych refleksji będą daty wydań: "Fantomowego ciała króla" Jana Sowy czy "Prześnionej rewolucji" Andrzeja Ledera. Pozycje te były szeroko komentowane wśród badaczy i ustanowiły swoistą cezurę XXI-wiecznego zwrotu ludowego oraz spotęgowały zainteresowanie koncepcjami chłopskości. Zachęceni do uważnej refleksji nad wszelkimi przejawami dominacji - zarówno tej genderowej, społecznej, jak i kulturowej - poprzez niniejszą konferencję chcemy włączyć się we wspomnianą (i, jak sądzimy konieczną) reorientację. Pragniemy jednocześnie podkreślić potrzebę krytycznego spojrzenia na hegemoniczne narracje, które wiążą się z chłopskością - informują organizatorzy.

Przykładowe obszary badawcze:

 • "Zwrot ludowy" i współczesny "nurt chłopski" - wieś w literaturze i dyskursie akademickim XXI wieku.
 • Długie trwanie pańszczyzny, polskie slave narrative - chłopskość a dyskurs postkolonialny.
 • Opo(wieś)ci - projekty ludowego eposu.
 • Chłopskie migrowanie - literatura nomadyczna.
 • Chłopki i nurt babski - feministyczne spojrzenie na wieś.
 • Małomiasteczkowość i prowincjonalność - geopoetyczne granice wiejskości.
 • Przemoc i czułość wobec podmiotów zwierzęcych - literatura o wsi a animal studies.
 • Chłopi jako nośniki pamięci - chłopskość a memory studies.
 • Chłopi jako bystanders? Chłopi jako postronni? Wieś wobec Zagłady.
 • Plica polonica i inne zamawiania - chłopski dyskurs maladyczny.
 • Skargi, testamenty i listy - chłopska literatura niezapośredniczona.
 • Paternalizm literacki wobec chłopskości.
 • Warianty genologii polskiej tożsamości - habitusy: szlacheckość, inteligenckość, chłopskość.
 • Czy rolnik znajdzie żonę? Wieś we współczesnym dyskursie medialnym i kulturze popularnej.
 • Chłopskość jako stygmat – stereotypy na temat chłopskości w języku.
 • Chłopskie sacrum nowoczesne - postsekularne formy i ujęcia kultury wiejskiej.

Organizatorzy przewidują publikację wybranych referatów w monografii naukowej, należącej do serii Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Planowany czas trwania referatu to 20 minut. Abstrakt (do 250 słów) wraz z krótkim biogramem prosimy przesyłać do 31 stycznia 2024 roku poprzez formularz zgłoszeniowy. Informacja o przyjęciu abstraktu zostanie przekazana do 21 lutego. Konferencja planowana jest wyłącznie w trybie stacjonarnym.