Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kalendarz

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

February 2024

20240226
Previous week
Next week

Nabór do drugiej edycji #SDGChallange

Date: 26.02.2024 - 07.03.2024
Organiser: Przestrzenie Kreatywnej Współpracy UJ
Contact: pkw@uj.edu.pl
Nabór do drugiej edycji  #<span lang='en'>SDGChallange</span>

Czy troszczysz się o naszą planetę i pragniesz budować lepszą przyszłość? Czy chcesz wspierać zrównoważony rozwój Uniwersytetu, Krakowa, czy też całej Małopolski? Jeśli tak, to weź udział w kolejnej edycji Semestratonu #SDG Challenge.

W ostatnich latach rozwój cywilizacyjny osiągnął najwyższy poziom w historii ludzkości. Obecnie na Ziemi jest ponad 10 000 miast, a liczba ludzi przekracza 8 miliardów. Jednocześnie wiele istniejących problemów zostało spotęgowanych, pojawiły się nowe wyzwania we wszystkich aspektach życia np. w edukacji, pracy, relacjach społecznych, komunikacji, zdrowiu. Problemy kluczowe dla ludzi na całym świecie zostały wskazane w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju ONZ (www.un.org.pl).

Ogólny plan działań został zarysowany, ale zbyt mało jest lokalnych działań i rozwiązań, które przyczynią się do skutecznego osiągnięcia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDG) do 2030 r. Dlatego zapraszamy studentki, studentów, doktorantki i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do podjęcia wyzwania SDG 2024 Challange i odpowiedzi na pytanie: Jak moglibyśmy lepiej realizować założenia zrównoważonego rozwoju w Uniwersytecie Jagiellońskim, w Krakowie, w Małopolsce?

Do podstawowych celów SDG2024 Challenge należą:

  • przyczynienie się do skuteczniejszego osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ,
  • zwiększenie wpływu społecznego Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • inkubacja innowacji społecznych;
  • rozwój kompetencji uczestników w zakresie współdziałania w interdyscyplinarnych zespołach projektujących innowacje;
  • integracja społeczności akademickiej UJ zainteresowanej zrównoważonym rozwojem.

Zgłoszenie udziału w # SDG2024 Challenge można dokonać online w dniach od 26 lutego do 7 marca 2024 r.

Link do formularza rejestracyjnego forms.office.com/e/ahYEfrtMSb.

W razie pytań prosimy o maila na adres pkw@uj.edu.pl.

Informacja o zakwalifikowaniu do SDG i utworzeniu zespołu zostanie przesłana 10 marca 2024 r. na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Więcej szczegółów na stronie pkw.uj.edu.pl/aktualnosc/712-semestraton-sdg-2024-challenge.