Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kalendarz

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

20
Saturday
20.07.2019
Soon
45. Zjazd Fizyków Polskich
Calendar 45. Zjazd Fizyków Polskich

13.09.2019 - 18.09.2019

Tegoroczna edycja Zjazdu zgromadzi około 600 naukowców z różnych gałęzi fizyki, nauczycieli fizyki oraz przedstawicieli innych dziedzin nauki. Uczestnicy - pracujący w uczelniach wyższych, szkołach, instytutach badawczych, laboratoriach powiązanych z przemysłem i instytucjach certyfikujących - zaprezentują najważniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich lat. Wydarzeniu patronuje rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak.
Read More o 45. Zjazd Fizyków Polskich
Konferencja Chorób Rzadkich
Calendar Konferencja Chorób Rzadkich

14.09.2019

Szpital Uniwersytecki w Krakowie (SU) zaprasza na I Konferencję Edukacyjną "Choroby Rzadkie z perspektywy polskiego systemu opieki zdrowotnej". Wydarzenie jest skierowane dla lekarzy i przedstawicieli zawodów medycznych. Wśród prelegentów znalazło się grono znakomitych naukowców i wybitnych lekarzy z kraju i zagranicy, a także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Read More o Konferencja Chorób Rzadkich
Konferencja "Jaka Europa? Napięcia integracji europejskiej - perspektywa interdyscyplinarna"
Calendar Konferencja

18.09.2019 - 20.09.2019

W wyniku kumulujących się kryzysów integracja europejska znalazła się w ważnym i trudnym do jednoznacznego określenia momencie. Od 2019 roku Unia Europejska będzie musiała sprostać konsekwencjom Brexitu i dostosować się do trudnych do przewidzenia wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Read More o Konferencja "Jaka Europa? Napięcia integracji europejskiej - perspektywa interdyscyplinarna"
III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa
Calendar III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa

19.09.2019 - 20.09.2019

W imieniu Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji "Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i globalny", która odbędzie się w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji UJ.
Read More o III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa
Konferencja "Słowiańskie światy wyobraźni III: metamorfozy"
Calendar Konferencja

23.09.2019 - 24.09.2019

Trzecie spotkanie z cyklu "Słowiańskie światy wyobraźni", podczas którego uczestnicy zwrócą uwagę na potencjał szeroko pojętych przemian, metamorfoz i przeobrażeń w słowiańskich literaturach dla dzieci, młodzieży i fantasy, jak również w dziełach literackich odwołujących się do tradycji Bildungsroman.
Read More o Konferencja "Słowiańskie światy wyobraźni III: metamorfozy"
Annual Humanistic Management Conference: Solidarity and the Common Good
Calendar Annual Humanistic Management Conference: Solidarity and the Common Good

10.10.2019 - 11.10.2019

Celem siódmej konferencji z cyklu Annual Humanistic Management Conference będzie omówienie wzajemnej zależności pomiędzy solidarnością, dobrem wspólnym i zarządzaniem humanistycznym.
Read More o Annual Humanistic Management Conference: Solidarity and the Common Good
Komunikowanie interdyscyplinarne
Calendar Komunikowanie interdyscyplinarne

17.10.2019 - 18.10.2019

Konferencja z cyklu "Wiedza-komunikacja-działanie". W tym roku organizatorzy zapraszają do interdyscyplinarnej dyskusji o mediach.
Read More o Komunikowanie interdyscyplinarne
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy
Calendar VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy

18.10.2019 - 20.10.2019

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ zaprasza na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Badaczy "Systemowe podejście w badaniach geograficznych". Wydarzeniu patronuje rektor UJ prof. Wojciech Nowak.
Read More o VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy
Europa nacjonalistów. Nacjonalizmy europejskie w perspektywie historycznej i porównawczej
Calendar Europa nacjonalistów. Nacjonalizmy europejskie w perspektywie historycznej i porównawczej

24.10.2019 - 25.10.2019

Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali Universitàdegli Studi di Padova zapraszają na międzynarodową konferencję naukową "Europa nacjonalistów. Nacjonalizmy europejskie w perspektywie historycznej i porównawczej". Dwudniowe obrady odbędą się w Collegium Maius UJ i Auditorium Maximum UJ.
Read More o Europa nacjonalistów. Nacjonalizmy europejskie w perspektywie historycznej i porównawczej
X Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej
Calendar X Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej

26.10.2019 - 27.10.2019

Instytut Psychologii UJ, Katedra Kryminalistyki WPiA UJ, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Koło Naukowe Kryminalistyki UJ oraz Sekcja Psychologii Sądowej KNSP UJ zapraszają do udziału w 10. jubileuszowej edycji Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej. Wydarzenie ma charakter międzynarodowy, a do udziału w niej zaproszeni są wybitni eksperci, zajmujący się zagadnieniami na styku psychologii, psychiatrii, prawa oraz innych nauk sądowych.
Read More o X Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej
Back to Top

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj