Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Pracownicy

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) w Uniwersytecie Jagiellońskim

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) w Uniwersytecie Jagiellońskim

PPK są powszechnym, prywatnym i dobrowolnym system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Głównym celem PPK jest uzupełnienie przyszłych świadczeń emerytalnych o dodatkowe oszczędności pozwalające zapewnić godne życie na emeryturze, bowiem według szacunków ekspertów nasze emerytury mogą za kilkadziesiąt lat wynieść jedynie 30% ostatniego wynagrodzenia.

W styczniu 2021 r. prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Piotr Jedynak podpisał w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego umowę o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym. Instytucją prowadzącą PPK dla Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych NN Investment Partners, które zostało wyłonione w oparciu o kryteria uwzględniające interes pracowników i zaakceptowane przez organizacje związkowe.

Pierwsza składka pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego do PPK zostanie pobrana od wynagrodzeń wypłaconych w kwietniu 2021 r.

PPK jest dobrowolnym systemem oszczędzania, więc pracownik w każdym momencie trwania programu może zrezygnować z udziału i wypisać się z PPK. Dział Spraw Osobowych rozpocznie przyjmowanie wniosków od dnia 22 lutego2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi PPK:

Kontakt w sprawie PPK w UJ - Dział Spraw Osobowych: ppk@uj.edu.pl