Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Struktura

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Rektor

prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Date of birth

21 września 1949, Kraków

Wykształcenie

1968-1974 - Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie

Stopień naukowy

Lek. med. - Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie 1974
Dr n. med. - Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie 1982
Dr hab. n. med. - UJ Collegium Medicum 1997
Profesor nauk medycznych - UJ Collegium Medicum 2003
Profesor zwyczajny 2007

Specjalizacje

I stopień chirurgia ogólna - Kraków 1977
II stopień chirurgia ogólna - Kraków 1984

Zatrudnienie i pozycja kliniczna

Zastępca Ordynatora Oddziału Klinicznego Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 2003 – 2008
Kierownik Katedry Anatomii UJ Collegium Medicum 2004-2008
Kierownik III Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej UJ Collegium Medicum od 2009

Pozycja akademicka

Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. studiów klinicznych UJ CM 1999-2002 i 2002-2005
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM 2005 – 2008
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum 2008-2012
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (pierwsza kadencja) 2012-2016
Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa od 2012
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (druga kadencja) od 2016
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich od 2016
Członek Rady Narodowego Kongresu Nauki 2016-2017
Członek Rady Confucius Institute Headquarters od 2017

Funkcje instytucjonalne

Specjalista wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej 2002-2006
Członek European Union Network of Excellence for Gastric Cancer od 2007
Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chirurgii ogólnej od 2007
Konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej 2008-2012
Członek Rady Egzaminacyjnej z zakresu chirurgii ogólnej w European Board of Surgery od 2010
Prezydent Europejskiego Towarzystwa Chirurgii 2010-2011

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Towarzystwo Chirurgów Polskich
Polskie Towarzystwo Anatomiczne
Sekcja Chirurgii Endokrynologicznej PTE
Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne
Polskie Towarzystwo Lekarskie
Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne
European Society of Surgery
International Society of Surgery
European Association of Endoscopic Surgery
European Society of Endocrine Surgery

Zainteresowania naukowe

Chirurgia endokrynologiczna
Ultrasonografia w chirurgii
Chirurgiczne leczenie nowotworów przewodu pokarmowego
Problematyka raka piersi
Transplantologia

Publikacje

Autor i współautor 133 publikacji, 285 prezentacji zjazdowych, współautor 3 monografii

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj