Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Uniwersytet Jagielloński

a ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni

Download files
pdf
Tekst uchwały

Web Content Display Web Content Display

Zespoły robocze

Zespół I ds. ustroju i struktury organizacyjnej

Przewodniczący: dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ, dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Członkowie:

 1. prof. Stanisław Kistryn
 2. prof. Renata Przybylska
 3. prof. Włodzimierz Zwonek
 4. prof. Bolesław Domański
 5. dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ
 6. Monika Harpula
 7. Joanna Nikodemowicz
 8. Monika Laidler
 9. Maria Jania-Ochel
 10. Elżbieta Rymsa
 11. Marcelina Kościółek

Zadania:

 • ustrój Uczelni 
 • struktura organizacyjna wraz z zadaniami/kompetencjami poszczególnych organów, stanowisk, jednostek itp.
 • regulamin organizacyjny
 • regulamin pracy

Zespół II ds. dyscyplin naukowych i szkół doktorskich

Przewodniczący: prof. Jarosław Górniak, dziekan Wydziału Filozoficznego UJ

Członkowie:

 1. prof. Stanisław Kistryn
 2. prof. Zbigniew Madeja
 3. dr hab. Małgorzata Kruczek
 4. prof. Piotr Kuśtrowski
 5. dr hab. Jacek Sapa, prof. UJ
 6. dr hab. Krzysztof Bielawski
 7. prof. Ewa Gudowska-Nowak
 8. prof. Bolesław Domański
 9. prof. Stanisław Sroka
 10. dr hab. Rafał Olszanecki, prof. UJ
 11. prof. Marek Sanak
 12. prof. Włodzimierz Zwonek
 13. prof. Tomasz Brzostek
 14. prof. Renata Przybylska
 15. prof. Bartosz Brożek
 16. prof. Zdzisław Mach
 17. dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ
 18. dr hab. Sebastian Kołodziejczyk
 19. dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ
 20. Magdalena Wąsowicz

Zadania:

 • opracowanie koncepcji funkcjonowania szkół doktorskich
 • opracowanie zasad składania oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie
 • regulaminy szkół doktorskich 

Zespół III ds. dydaktyki

Przewodniczący: dr hab. Małgorzata Kruczek, dziekan Wydziału Biologii UJ

Członkowie: 

 1. prof. Armen Edigarian
 2. dr hab. Anna Pecio
 3. dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ
 4. prof. Krystyna Sztefko
 5. dr hab. Jarosław Fazan
 6. Dorota Kwapisz
 7. Julia Mysłowska
 8. Piotr Szumliński
 9. Daria Warzecha
 10. Mateusz Torba

Zadania:

 • regulamin studiów
 • regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów, doktorantów
 • dostosowanie programów studiów i organizacji potwierdzania efektów kształcenia

Zespół IV ds. finansów

Przewodniczący: prof. Piotr Kuśtrowski, dziekan Wydziału Chemii UJ

Członkowie:  

 1. prof. Elżbieta Górska
 2. prof. Stanisław Kistryn 
 3. prof. Zbigniew Madeja
 4. dr Jerzy Serwacki
 5. Teresa Kapcia
 6. Dorota Kłyś
 7. Mateusz Torba

Zadania:

 • zasady podziału subwencji, w tym na jednostki oraz na działalności 
 • regulamin wynagradzania
 • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nowe zasady naliczania)
 • zasady gospodarowania środkami własnymi, w tym ewidencja kosztów studiów niestacjonarnych

Zespół V ds. statutu

Przewodniczący: prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ

Członkowie:  

 1. prof. Dorota Malec 
 2. prof. Hanna Knysiak-Sudyka
 3. prof. Anna Czabanowska-Wróbel
 4. dr hab. Małgorzata Kurleto
 5. dr hab. Leszek Mitrus, prof. UJ
 6. dr hab. Tadeusz Kiełkowski
 7. dr Paweł Czarnecki
 8. dr hab. Dorota Szumska
 9. Katarzyna Okońska
 10. Jakub Bakonyi

Zadania:

 • opracowanie statutu 
 • opracowanie ordynacji wyborczej (na podstawie opracowanego przez Zespół nr 1 ustroju Uczelni)
 • zasady powołania rady uczelni

Zespół VI ds. koordynacji i terminarza

Przewodniczący: prof. Jacek Popiel, prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej

Członkowie:  

 1. Beata Mokrzycka
 2. Rafał Kotarba

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj