Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Dr Andrzej Kurkiewicz w Radzie ds. innowacji w szkolnictwie wyższym

Dr Andrzej Kurkiewicz w Radzie ds. innowacji w szkolnictwie wyższym

Dr Andrzej Kurkiewicz z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (WZiKS UJ) został powołany do Rady ds. innowacji w szkolnictwie wyższym i nauce. Liczące 12 osób gremium jest organem doradczym ministra nauki, a jego główne zadania to identyfikacja i analiza problemów w zakresie polityki innowacyjności w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.


W skład Rady ds. innowacji w szkolnictwie wyższym i nauce weszli także: prof. Andrzej Bąk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr hab. inż. Grzegorz Borowik (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy), prof. Grzegorz Budzik (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Jakub Jasiczak (Porozumienie Spółek Celowych), prof. Andrzej Kucharski (Politechnika Wrocławska), dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), Wiesław Skwarko (Sieć Badawcza Łukasiewicz), prof. Robert Smoleński (Uniwersytet Zielonogórski), prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki), prof. Michał Wieczorowski (Politechnika Poznańska) i prof. Wioletta Żukiewicz-Sobczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).

Do kompetencji rady należy identyfikacja i analiza problemów w zakresie polityki innowacyjności w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, przegląd i analiza rozwiązań organizacyjno-prawnych w zakresie innowacji w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, opracowywanie założeń o charakterze systemowym w zakresie polityki innowacyjności i proponowanie podstawowych kierunków działań dotyczących rozwoju innowacji w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, a także konsultowanie tych działań z podmiotami zewnętrznymi.

Andrzej Kurkiewicz jest doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Nauczyciel akademicki w Instytucie Spraw Publicznych WZiKS UJ. W 2006 i 2007 roku prowadził cykl zajęć na Uniwersytecie INHolland w Rotterdamie jako ekspert CAF w zakresie edukacji. W latach 2008-2021 pracował na stanowiskach kierowniczych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 1 stycznia 2021 roku przemianowanym na Ministerstwo Edukacji i Nauki. W tym czasie był m.in. członkiem Zespołu Ministra Nauki i Szkolnictwa ds. przygotowania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Uczestniczył także w pracach Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET) w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Obecnie przewodniczący Zespołu Doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego do oceny wniosków i raportów w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy” oraz w programie " Polska Metrologia". Koordynator w kilkudziesięciu projektach systemowych i pozakonkursowych w Programach Operacyjnych, takich jak PO KL, POWER, PO IG, PO IR, PO PC.

Specjalizuje się w zarządzaniu w sektorze publicznym. Do najważniejszych obszarów zainteresowań badawczo-rozwojowych dr. Andrzeja Kurkiewicza należą polityka naukowa państwa, zarządzanie projektami, innowacje w sektorze B+R, polityka społeczna państwa ze szczególnym uwzględnieniem polityki edukacyjno-rozwojowej, a także współczesne instrumenty zarządzania wspomagające procesy zmian organizacyjnych w instytucjach publicznych.

Dr Andrzej Kurkiewicz reprezentował Polskę w następujących gremiach Unii Europejskiej: Directors General for Higher Education EU, Working Group on the Modernisation of Higher Education EU, High Level Group on Education and Training EU, Member of the ETINED Platform Council of Europe i Member of the Advisory Board of the pilot European graduate survey EU.

Recommended
Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "<span lang='la'>Plus Ratio Quam Vis</span>"

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "Plus Ratio Quam Vis"

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Już we wrześniu Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Już we wrześniu Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego