Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Dr hab. Szymon Tarapata w radzie kwartalnika "Probacja"

Dr hab. Szymon Tarapata w radzie kwartalnika "Probacja"

Wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart wręczyła w piątek 17 maja akty powołania członkom Rady Programowo-Naukowej kwartalnika naukowego "Probacja". W gronie nowo mianowanych jest dr hab. Szymon Tarapata z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 


Rada Programowo-Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym redaktora naczelnego "Probacji". Składa się z osób posiadających co najmniej stopień doktora nauk społecznych lub humanistycznych. Do jej zadań należy konsultowanie i opiniowanie założeń programowych czasopisma, inspirowanie tematyki przewodniej, pozyskiwanie autorów o wysokim autorytecie naukowym i zawodowym oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z wydawcami i redakcjami czasopism o podobnym profilu. Rada udziela zespołowi redakcyjnemu specjalistycznych porad, wynikających z wiedzy i doświadczenia jej członków oraz wspiera go w staraniach o zapewnienie trwałego rozwoju czasopisma.

Kwartalnik naukowy "Probacja" ukazuje się od ponad 15 lat. Cieszy się popularnością wśród praktyków i specjalistów z różnych dziedzin prawa, psychologii i nauk społecznych.

Dr hab. Szymon Tarapata jest adiunktem w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego UJ, prowadzącym zajęcia również w Katedrze Prawa Karnego UJ. Wykonuje też zawód w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Jest ekspertem Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego. W latach 2009-2014 odbywał studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego UJ. Pod koniec 2014 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych, broniąc dysertację doktorską "Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczno-dogmatyczna" napisaną pod kierunkiem naukowym prof. Piotra Kardasa. Po zakończeniu studiów doktoranckich był zatrudniony w Katedrze Prawa Karnego UJ jako asystent. Natomiast od 1 listopada 2016 r. przeniósł się do Katedry Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam do 31 października 2019 r. realizował grant badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. W październiku 2020 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii "Przypisanie sprawstwa skutku w sensie dynamicznym w polskim prawie karnym" oraz dorobku naukowego.

Miłośnik teorii i dogmatyki prawa karnego w szerokim rozumieniu, dyskursu naukowego, dydaktyki, angielskiego humoru, dowcipów o agencie Stirlitzu, piłki nożnej i biegania. Współtwórca programu "Karny Jeż" nadawanego w serwisie Youtube.

Recommended
Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "<span lang='la'>Plus Ratio Quam Vis</span>"

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "Plus Ratio Quam Vis"

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Już we wrześniu Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Już we wrześniu Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego