Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Astronom z UJ laureatem Nagrody im. Artura Rojszczaka

Astronom z UJ laureatem Nagrody im. Artura Rojszczaka

Dr Piotr Guzik z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego został laureatem XVIII edycji konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Naukowiec został uhonorowany za popularyzację zagadnień związanych z astronomią oraz działania na rzecz ochrony przyrody. Wyłonienie laureata spośród trojga badaczy nastąpiło 18 maja w Krakowie, podczas zjazdu Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, który jest organizatorem konkursu.

Piotr Guzik ukończył astronomię na Uniwersytecie Jagiellońskim (2009) i informatykę stosowaną na Akademii Górniczo-Hutniczej (2010). Na tej drugiej uczelni przez sześć lat pracował na stanowisku asystenta badawczego. Pod koniec ubiegłego roku na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił doktorat dotyczący charakterystyki małych międzygwiazdowych obiektów odkrywanych w Układzie Słonecznym (Interstellar minor bodies in the Solar System). Wyniki badań opublikował w czasopismach "Nature" i "Nature Astronomy". Prace te, jak określił jeden z recenzentów rozprawy, przyczyniają się do utworzenia nowej gałęzi astrofizyki pozasłonecznych układów planetarnych, w oparciu o obserwacje komet i asteroid wyrzuconych z systemów macierzystych.

W kręgu zainteresowań badawczych dr. Piotra Guzika są przede wszystkim komety, planetoidy i inne małe ciała Układu Słonecznego. Obecnie jest członkiem kierowanego przez dr. Michała Drahusa zespołu HYADES realizującego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego grant ERC, w ramach którego powstanie dedykowany teleskop kosmiczny do obserwacji wodoru i deuteru wokół małych ciał w Układzie Słonecznym. Celem projektu jest ustalenie pochodzenia wody na naszej planecie oraz poszukiwanie nowych, nieznanych dotąd rezerwuarów wody w Układzie Słonecznym i innych układach planetarnych. Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznała na ten cel 3 mln euro w ramach konkursu ERC Consolidator Grants.

Pasją dr. Piotra Guzika jest także przyroda, interesuje się szczególnie owadami. Dwa lata temu odkrył nowy gatunek pasikonika w Polsce – Isophya modesta – dla którego zaproponował polską nazwę "Zrówieńka turnicka".

- Chcieliśmy wraz z Szymonem Czyżewskim w ten sposób okazać nasze poparcie dla planowanego Turnickiego Parku Narodowego, uhonorować pracę niezliczonych miłośników przyrody na rzecz jego utworzenia, a także podkreślić wyjątkowy charakter przyrodniczy tego obszaru. Występowanie tam zrówieniek jest znacznikiem tego, że są to tereny bardzo ciekawe, o wysokiej bioróżnorodności. Wskazują na pierwotny charakter łąk i muraw Pogórza Przemyskiego – tłumaczył niedawno na portalu krosno24.pl.

Nagroda im. Artura Rojszczaka (w wysokości 5 tys. zł) przyznawana jest młodym uczonym, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich siedmiu lat od złożenia wniosku. Laureaci muszą wyróżniać się humanistyczną postawą, uczciwością i pasją naukową, osiągnięciami w pracy badawczej (w dowolnej dziedzinie), dydaktycznej lub społecznej, oraz umiejętnościami przekraczania granic swojej specjalizacji. Kandydatów zgłaszają członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe.

Nagrodę ustanowiono dla upamiętnienia tragicznie zmarłego dr. Artura Rojszczaka, jednego z założycieli Klubu Stypendystów Zagranicznych FNP. Był on filozofem analitycznym i historykiem filozofii, znawcą pism i tradycji Franza Brentany. Obronił doktorat pod kierownictwem Jana Woleńskiego w 1997 roku. Pracował kolejno na Uniwersytecie Jagiellońskim, Salzburskim (1994) i na State University of New York. Dzięki stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prowadził także badania na Uniwersytecie Buffalo (1998–99). W 1999 roku współorganizował XI Międzynarodowy Kongres Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki (11th International Congress of Logic Methodology and Philosophy of Science) w Krakowie.

źródło: Mariusz Karwowski "Forum Akademickie" 

Recommended
Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "<span lang='la'>Plus Ratio Quam Vis</span>"

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "Plus Ratio Quam Vis"

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Już we wrześniu Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Już we wrześniu Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego