Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Stanowisko władz UJ wobec postulatów zgłoszonych przez Koło Młodych zrzeszonych w OZZ "Inicjatywa Pracownicza"

Stanowisko władz UJ wobec postulatów zgłoszonych przez Koło Młodych zrzeszonych w OZZ "Inicjatywa Pracownicza"

23 maja upublicznione zostało stanowisko władz Uniwersytetu Jagiellońskiego wobec postulatów zgłoszonych przez Koło Młodych zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym "Inicjatywa Pracownicza". Ponadto informujemy, że władze UJ wystosowały zaproszenie do osób protestujących na spotkanie delegacji strony protestujących z rektorem UJ prof. Jackiem Popielem, rektorem elektem prof. Piotrem Jedynakiem, kanclerzem Moniką Harpulą, mec. Moniką Laidler, które miało odbyć się 23 maja o godz. 14.00. Zaproszenie zostało odrzucone przez osoby protestujące.

 

1. Władze UJ po raz kolejny potwierdzają, że 20 kwietnia br., czyli przed rozpoczęciem przez „Inicjatywę Pracowniczą” nielegalnej okupacji budynku, podjęły decyzję o wstrzymaniu kolejnego ogłoszenia o sprzedaży byłych akademików przy ul. Kamionka 11 i 11a. Do czasu podjęcia ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących przyszłości byłych akademików przy ul. Kamionka 11 i 11a w Krakowie nie będzie kontynuowana procedura sprzedaży ww. nieruchomości.

2. W przypadku otrzymania potwierdzenia ze strony Samorządu Studentów UJ woli zamieszkania przez studentów w budynkach „Kamionka” rektor UJ prof. Jacek Popiel i rektor elekt prof. Piotr Jedynak wspólnie przedstawią Senatowi projekt uchwały o uchyleniu uchwały Senatu z 2018 r. o sprzedaży „Kamionki”. W przypadku podjęcia decyzji o dostosowaniu budynku „Kamionka” do użytkowania, termin udostępnienia akademika jest uzależniony od przebiegu obowiązujących procedur zamówień publicznych oraz realizacji niezbędnych prac remontowych.

3. Po opuszczeniu okupowanego budynku Uniwersytet umożliwi studentom potencjalnie zainteresowanym zamieszkaniem w „Kamionce” zapoznanie się z warunkami panującymi w ww. obiekcie. Celem tego działania jest ustalenie realnej liczby osób zainteresowanych zamieszkiwaniem w tym akademiku.

4. Rektor elekt prof. Piotr Jedynak potwierdził w dniu 20 maja br., że nie planuje sprzedaży domu studenckiego „Bursa Jagiellońska”. Bursa jest i będzie miejscem zamieszkania oraz miejscem pracy dla osób tworzących naszą wspólnotę akademicką.

5. Uniwersytet jest w toku prac zmierzających do budowy akademika na Ruczaju (III Kampus UJ). W najbliższym czasie osoby studiujące w UJ zostaną poinformowane o harmonogramie realizacji tej inwestycji.

6. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na Kolegium Rektorskim w kwietniu br., Uniwersytet podejmie wszelkie możliwe działania zmierzające do zwiększenia dostępności miejsc dla osób studiujących w UJ już w roku akademickim 2024/2025.

 

Prof. dr hab. Piotr Jedynak                                                                        Prof. dr hab. Jacek Popiel            

     Rektor - Elekt UJ                                                                                        Rektor UJ

Download files
pdf
Stanowisko władz Uniwersytetu Jagiellońskiego wobec postulatów zgłoszonych przez Koło Młodych zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym "Inicjatywa Pracownicza"
Recommended
Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "<span lang='la'>Plus Ratio Quam Vis</span>"

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "Plus Ratio Quam Vis"

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Już we wrześniu Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Już we wrześniu Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego