Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Wyróżnienia dla wybitnych nauczycieli akademickich

W środę 17 grudnia, podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, rektor UJ prof. Wojciech Nowak uhonorował wybitnych nauczycieli akademickich. Nagrodę "Pro Arte Docendi" w roku akademickim 2014/2015 otrzymali:

  • prof. Marek Sanak, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej Wydziału Lekarskiego UJ CM,
  • prof. Ryszard Laskowski z Instytutu Nauk o Środowisku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ,
  • prof. Stanisława Surdykowska, kierownik Katedry Rachunkowości Międzynarodowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ,
  • prof. Andrzej Borowski, kierownik Katedry Historii Literatury Staropolskiej Wydziału Polonistyki UJ.

W Stubie Communis Collegium Maius została wręczona także nagroda im. Hugona Kołłątaja. W tym roku akademickim prof. Wojciech Nowak przyznał ją prof. Antoniemu Pędziwiatrowi, kierownikowi Zakładu Metodyki Nauczania i Metodologii Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Nagroda "Pro Arte Docendi", indywidualna bądź zespołowa, przyznawana jest wybitnym nauczycielom akademickim zatrudnionym w UJ, za wysoką jakość pracy dydaktycznej, a w szczególności mistrzostwo w sztuce przekazywania wiedzy, doskonałe relacje i wyniki pracy ze studentami, indywidualną pracę z wyróżniającymi się wychowankami oraz kołami naukowymi, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie kształcenia oraz stosowanie w praktyce innowacyjnych metod i środków, zgodnych ze wskazaniami nowoczesnej dydaktyki akademickiej.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Hugona Kołłątaja, indywidualna bądź zespołowa, przyznawana za wkład w popularyzację wiedzy w środowiskach szkolnych, za intensywną i owocną współpracę ze szkołami średnimi na rzecz rozbudzania aspiracji edukacyjnych wśród młodzieży i ludzi dorosłych, za autorstwo podręczników metodycznych o dużym znaczeniu oraz za innowacyjność w zakresie pomocy naukowych.

Zdjęcia: Anna Wojnar

Published Date: 18.12.2014
Published by: Łukasz Wspaniały

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj