Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220114

Rekrutacja do Collegium Invisibile 2021/2022

Data: 14.01.2022 - 27.02.2022
Kontakt: rekrutacja@ci.edu.pl
Witryna internetowa: https://www.ci.edu.pl
Rekrutacja do Collegium Invisibile 2021/2022

Rozpoczęła się rekrutacja do Collegium Invisibile, którego Uniwersytet Jagielloński jest patronem. W rekrutacji mogą wziąć udział studenci uczelni wyższych będący na II-III roku studiów pierwszego stopnia, I-II roku drugiego stopnia, II-VI roku studiów jednolitych lub są absolwentami studiów licencjackich, którzy uzyskali dyplom ich ukończenia w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających termin składania aplikacji.


Proces aplikacyjny składa się z 2 etapów. W ramach pierwszego etapu, który potrwa do 27 lutego br., ocenie podlegają nadesłane formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości 3000-5000 słów, nie wliczając bibliografii; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze stowarzyszeniem). Przesłane dokumenty stanowią podstawę do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w etapie drugim.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji będą regularnie zamieszczane na stronie internetowej stowarzyszenia w zakładce "Dla Kandydatów" oraz w mediach społecznościowych.

Collegium Invisibile jest stowarzyszeniem działającym na rzecz wspierania rozwoju intelektualnego i społecznego wyróżniających się polskich studentów i doktorantów. Zostało założone w 1995 roku z inicjatywy prof. Wojciecha Gasparskiego. Było to możliwe dzięki wsparciu Open Society Institute w Budapeszcie. Powstające wówczas Collegium stanowiło element sieci podobnych organizacji, obejmującej swym zasięgiem Europę Środkową i Wschodnią w szczególnie burzliwych dla regionu czasach.

W 1999 roku uniezależniło się od Fundacji "Wiedza i Doświadczenie" i przekształciło się w pełni niezależne stowarzyszenie. Od tej pory na studentach wstępujących w poczet członków organizacji spoczywa nie tylko odpowiedzialność za własny rozwój naukowy, lecz także za jej trwanie i rozwój. Dzisiaj Collegium stanowi w pełni samorządne stowarzyszenie gromadzące kilkuset członków - studentów, absolwentów i tutorów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron