Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Z dniem 1 października 2021 roku Uniwersytet Jagielloński powraca do stacjonarnego trybu kształcenia, z wyjątkiem zajęć określonych przez dziekanów wydziałów / kierowników jednostek organizacyjnych uczelni, które będą odbywały się w formie zdalnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi pracowników, studentów i doktorantów  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  we  wszystkich  przestrzeniach  wspólnych  (korytarze,  windy, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne, czytelnie) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, zachowywania zasad dystansu społecznego oraz stosowania, przed wejściem do sal dydaktycznych, środków do dezynfekcji rąk. 

W trakcie zajęć dydaktycznych w salach dydaktycznych wymagane jest zachowanie 1,5 metrowego dystansu  między prowadzącym zajęcia a studentami. W przerwach pomiędzy zajęciami należy obowiązkowo przeprowadzać wietrzenie sal. 

W trosce o zdrowie studentów i doktorantów oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 uczestników zajęć dydaktycznych zachęca się do zakrywania, w miarę możliwości, ust i nosa przy pomocy maseczki.

Szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego znajdują się w dokumencie "Polityka bezpieczeństwa  w  zakresie  przeciwdziałania  skutkom  koronawirusa (SARS-CoV-2)", stanowiącym załącznik do ogłoszonego 16 września 2021 r. komunikatu nr 24 Rektora UJ. 

"Polityka bezpieczeństwa  w  zakresie  przeciwdziałania  skutkom  koronawirusa (SARS-CoV-2)"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron