Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozwój i nauka

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia nie związane bezpośrednio z tematyką twoich studiów, a wartościowe dla osób pragnących zdobywać wiedzę z różnych dziedzin – zapraszamy na wykłady prowadzone w ramach cyklu wykładów otwartych - Artes Liberales.

więcej o

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego jest partnerem rozwojowym dla organizacji uczących się. Pełniąc rolę centrum doradczo-szkoleniowego, kieruje swoje usługi do pracowników organizacji – zarówno przedsiębiorstw, jak i instytucji publicznych.

więcej o

Biuro Karier to miejsce, w którym studenci i absolwenci UJ mają możliwość uzyskania rzetelnych informacji o rynku pracy, gdzie nabędą praktycznej wiedzy o tym, jak poprawnie przygotować dokumenty aplikacyjne oraz efektywnie zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej.

więcej o

Celem działania Studium jest kształcenie studentów w zakresie przygotowania pedagogicznego, którego posiadanie jest niezbędnym warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela. Oprócz form dla studentów studiów stacjonarnych, w SP UJ prowadzone są także zajęcia dla studentów trybu niestacjonarnego oraz dla nauczycieli.

więcej o

Jagiellońskie Centrum Językowe jest międzywydziałową jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. JCJ prowadzi lektoraty akademickie z ośmiu języków nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, litewskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) oraz z łaciny i greki.

więcej o

Tu dowiesz się więcej o bibliotekach Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej o

Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (w skrócie RKN UJ) jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli wszystkich kół naukowych działających na Uniwersytecie Jagiellońskim z wyłączeniem Collegium Medicum. Zajmuje się między innymi rozdzielaniem funduszy przeznaczonych na działalność kół, pomaga w komunikacji między kołami, koordynuje ich działanie oraz reprezentuje je wobec władz uczelni i innych instytucji.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron