Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodego matematyka z UJ

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodego matematyka z UJ

Instytut Matematyczny PAN poinformował o rozstrzygnięciu konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego. Tegorocznym laureatem został dr Borys Kuca z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jury nagrodziło go za cykl prac poświęconych badaniu konfiguracji wielomianowych w kombinatoryce, teorii ergodycznej i geometrii fraktalnej, szczególnie doceniając wyniki dotyczące ciągłej wersji problemu Sárközy’ego.

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego za osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki została ustanowiona w 1981 roku przez córkę jej patrona Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM). Nagroda jest przyznawana co najwyżej raz w roku osobom, które nie ukończyły 30 lat do końca roku poprzedzającego jej przyznanie i które nie są laureatami nagród PTM - z wyłączeniem nagród dla młodych matematyków - ani też Nagrody Naukowej Wydziału III PAN. Ocenie podlegają zarówno publikowane, jak i przyjęte do druku prace naukowe kandydatów.

Dr Borys Kuca pracuje na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ od 2023 roku jako kierownik projektu "Między teorią ergodyczną a kombinatoryczną teorią liczb". Grant badawczy uzyskał w programie POLONEZ BIS 3 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki i współfinansowanym z Marie Skłodowska-Curie COFUND. Do Polski wrócił po 9 latach studiów i pracy na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Grecji. Rok temu otrzymał również Nagrodę PTM dla młodych matematyków.

Laureat zajmuje się tematyką na pograniczu kombinatoryki addytywnej i teorii ergodycznej oraz powiązaniami z innymi dziedzinami, w tym m.in. teorią liczb i geometrią fraktalną. Jego prace mają na celu określenie, jakiego rodzaju konfiguracje można znaleźć w odpowiednio dużych podzbiorach liczb całkowitych. W wielu przypadkach sprowadza się to do badania analitycznych własności operatorów wieloliniowych powiązanych z poszukiwanymi konfiguracjami. Dr Borys Kuca rozwiązuje te problemy zarówno jakościowymi metodami teorii ergodycznej, jak i bardziej ilościowymi metodami mającymi swoje źródło w analizie fourierowskiej i jej rozszerzeniach.

Do jego osiągnięć należą m.in. nowe oszacowania dla podzbiorów ciał skończonych niezawierających danych konfiguracji wielomianowych, rozwiązanie problemu łącznej ergodyczności dla wielomianów wspólnie z Nikosem Frantzikinakisem czy ciągła wersja twierdzenia Sárközy'ego udowodniona wspólnie z Tuomasem Orponenem i Tuomasem Sahlstenem.

Polecamy również
Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Studentki UJ zdobyły nagrody w Młodzieżowym Konkursie Dziennikarskim Radia ZET

Studentki UJ zdobyły nagrody w Młodzieżowym Konkursie Dziennikarskim Radia ZET

Dr <span lang="it">Vittorio Canale</span> laureatem Nagrody im. prof. Stanisława Binieckiego

Dr Vittorio Canale laureatem Nagrody im. prof. Stanisława Binieckiego

Dwaj naukowcy UJ CM wyróżnieni w konkursie Supertalenty w Medycynie 2024

Dwaj naukowcy UJ CM wyróżnieni w konkursie Supertalenty w Medycynie 2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron