Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Agnieszka Rabiej w komisji poświadczającej znajomość j. polskiego

Dr Agnieszka Rabiej w komisji poświadczającej znajomość j. polskiego

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się pierwsze w nowej 4-letniej kadencji posiedzenie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Podczas spotkania wiceminister Andrzej Szeptycki wręczył powołania nowym członkom zespołu. Sekretarzem tego gremium wybrano dr Agnieszkę Rabiej z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.


- Przed komisją stoją nowe wyzwania, zupełnie inne i bez wątpienia większe niż w początkach poprzedniej kadencji. Ponieważ sposób certyfikacji wpływa na metody kształcenia, sama certyfikacja także wymaga namysłu pod tym kątem. Coraz więcej osób uczy się języka polskiego. I nie chodzi tu wyłącznie o uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie naszego kraju. Są to grupy różnych narodowości i w różnym wieku. Dla wielu z nich jest to też już trzeci lub kolejny język, który poznają. System certyfikacji musi zostać dostosowany do potrzeb wszystkich tych grup, a to stanowi nie lada wyzwanie. Nie mam jednak wątpliwości, że nasz zespół ekspertów da sobie z nim radę - powiedział podczas spotkania, cytowany przez resort nauki, wiceminister Andrzej Szeptycki.

Komisja jest gremium dbającym o prawidłowe funkcjonowanie systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień do organizowania egzaminów, ustalanie zestawów zadań egzaminacyjnych, badanie prawidłowości oceny prac egzaminacyjnych dokonanej przez członków komisji egzaminacyjnych, dokonywanie okresowej analizy funkcjonowania systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego, a także przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki rekomendacji w tym zakresie.

Urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego jako obcego jest Certyfikat Znajomości Języka Polskiego wydawany po zdaniu egzaminu przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Certyfikaty odpowiadają poziomom biegłości językowej określonym przez Radę Europy w Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment - Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego, czyli A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Certyfikaty z języka polskiego można uzyskać w 2 grupach wiekowych: dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Dr Agnieszka Rabiej jest adiunktem w Zakładzie Języka Polskiego jako Obcego UJ. Ukończyła filologię polską oraz studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki UJ. Jest kierownikiem studiów podyplomowych nauczanie języka polskiego jako obcego. Wykładowca języka i kultury polskiej w Trinity College w Dublinie (2003-2005). Ekspert MEN w pracach nad podstawą programową dla uczniów szkół polskich uczących się za granicą (2010). Sekretarz studiów podyplomowych nauczanie języka i kultury polskiej jako drugich w Londynie, prowadzonych przez UJ i PUNO (2012-2014). Zastępca dyrektora Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ (2012). W latach 2019-2023 była sekretarzem Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Polski Rady Języka PolskiegoEgzaminator języka polskiego jako obcego z ramienia Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości JPJO. Wieloletni współpracownik organizacji polonijnych w świecie (Academic Quality Council w Chicago, Centrala Polskich Szkół Dokształcających w NJ, Zrzeszenie Przedszkoli Polskich w Ameryce, Kongres Oświaty Polonijnej). Członek Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych.

Jest cenionym wykładowcą i organizatorem pracy dydaktycznej. W swojej pracy badawczej zajmuje się dydaktyką wielojęzyczności dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem czynników determinujących transmisję języka w rodzinie oraz problematyki kontroli i oceny biegłości językowej, planowania dydaktycznego, a także kształcenia językowego uczniów imigranckich w szkołach w Polsce. Dzięki środkom pozyskanym z Kancelarii Senatu RP oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej rozwinęła te zainteresowania, gromadząc materiały do kolejnych publikacji poświęconych wczesnej alfabetyzacji dzieci dwu- i wielojęzycznych, roli emergent literacy w procesie transmisji językowej oraz testowaniu kompetencji językowych uczniów szkół polonijnych.

Polecamy również
Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Odsłonięto tablicę upamiętniającą Macieja z Miechowa

Odsłonięto tablicę upamiętniającą Macieja z Miechowa

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron