Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oświadczenie Samorządu Studentów UJ w sprawie strajku okupacyjnego w DS "Kamionka"

Oświadczenie Samorządu Studentów UJ w sprawie strajku okupacyjnego w DS "Kamionka"

Jako Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (SSUJ) pragniemy odnieść się do wydarzeń, którymi żyje cała społeczność studencka, a które mają miejsce w Domu Studenckim "Kamionka" będącym miejscem rozpoczętego przez Krakowskie Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej (KKMIP) strajku okupacyjnego. Poniższe oświadczenie kierujemy do każdej osoby studiującej, która jest zainteresowana bieżącą sytuacją.

Do pierwszej styczności między SSUJ a KKMIP doszło 15 kwietnia br. podczas debaty studenckiej organizowanej przez Kurię Studencką w czasie kampanii wyborczej na stanowisko rektora UJ na kadencję 2024-2028. Pragnąc zapewnić zainteresowanym osobom studiującym możliwość zadania pytania, na potrzeby przygotowania debaty został udostępniony formularz, poprzez który każde z Was posiadało taką możliwość. Wśród zgłoszonych pytań dominowały te, dotyczące długo zapowiadanej budowy nowego akademika na III Kampusie UJ. Pytanie to znalazło się w zestawie pytań przygotowanych dla kandydatów na funkcję rektora UJ i zostało zaplanowane jako ostatnie podczas debaty tak, aby udzielone odpowiedzi zapadły nam w pamięć i aby później móc wspólnie z Wami egzekwować powstawanie nowego akademika. Pytanie nie mogło być jednak zadane w zaplanowany sposób i zgodnie z zasadami debaty, ponieważ jej przebieg został nerwowo przerwany przez jednego z członków KKMIP, który obwinił nas o zbagatelizowanie problemu.

26 kwietnia br. przedstawiciele KKMIP udali się na umówione z Jego Magnificencją Rektorem UJ spotkanie. Ze względu na to, że było to spotkanie dwustronne pomiędzy JM Rektorem a KKMIP, nie braliśmy w nim udziału, więc nie będziemy relacjonować jego przebiegu. Podczas spotkania JM Rektor poprosił przedstawicieli KKMIP o kontakt z nami - była to pierwsza próba kontaktu KKMIP z SSUJ, na którą też od razu odpowiedzieliśmy. Efektem było spotkanie przedstawicieli Samorządu z przedstawicielami KKMIP, do którego doszło 6 maja br. Podczas spotkania rozmawialiśmy o problemie mieszkaniowym w Krakowie, przedstawiliśmy działania prowadzone w tej sferze przez Samorząd oraz dane pokazujące obraz sytuacji mieszkalnictwa w akademikach na przestrzeni roku. KKMIP przedstawiło jednak przebieg spotkania niezgodnie z prawdą, a także rozpoczęło publikowanie fałszywych informacji w swoich mediach społecznościowych.

Również podczas sobotnich negocjacji, na których byliśmy obecni, doszło do wypracowania warunków wstępnego porozumienia, które miały być zachowane do poniedziałku. Niestety przedstawiciele KKMIP publicznie te warunki złamali. W każdej jednak sytuacji, podczas której dochodzi do spotkania przedstawicieli Samorządu i KKMIP, podejmujemy rozmowę. Od czasu spotkania SSUJ prowadzi szerokie konsultacje z przedstawicielami osób studiujących na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu, przedstawicielami osób mieszkających w akademikach UJ oraz studiującymi niebędącymi członkami organizacji studenckich. Od momentu wystosowania postulatów przez KKMIP ani jedna osoba zrzeszona w jakiejkolwiek organizacji studenckiej na UJ nie skierowała do nas prośby czy zapytań o przywrócenie DS Kamionka. Prośba taka nie wpłynęła również od żadnej osoby niezrzeszonej w organizacjach studenckich. Jednocześnie podkreślamy, że od początku strajku, wśród protestujących zdecydowaną mniejszość (pojedyncze osoby) stanowią studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego - głównie są to osoby niezwiązane z UJ.

Priorytetem działań SSUJ w kontekście poprawy warunków socjalnych osób studiujących na UJ jest budowa akademika na III Kampusie. Będziemy o niego walczyć. Remont DS Kamionka drastycznie opóźniłby tę budowę, tym bardziej że zgodnie z uchwałą Senatu UJ z 2018 roku (kiedy to akademik ten został zamknięty), pieniądze z jej sprzedaży będą przeznaczone na budowę nowego akademika. Równolegle staramy się zapewnić jak najwięcej miejsc dostępnych dla naszych studiujących w funkcjonujących już akademikach. Nie negujemy tego, że w Krakowie istnieje problem mieszkaniowy, jednak chcemy też podkreślić, że skala tego problemu z roku na rok maleje. W roku akademickim 2022/2023 liczba osób, które nie otrzymały miejsca w domu studenckim wynosiła około 1050 osób, natomiast w obecnym roku akademickim liczba ta spadła już o niemal połowę. Osób, które zrezygnowały ze studiów w tym roku akademickim, nie otrzymując przy tym miejsca w akademiku jest mniej niż 30. Już od połowy października do dzisiaj mamy wolne miejsca w akademikach, o których regularnie informujemy za pomocą naszych mediów społecznościowych. Najważniejsze jest jednak zapewnienie jak największej liczby miejsc na początku roku akademickiego, dlatego od października zeszłego roku wypracowujemy rozwiązania, mające niwelować negatywne mechanizmy, a które pozwolą na zwiększenie dostępnych miejsc już od startu tur rekrutacyjnych, co będzie widoczne już przy tegorocznym przyznawaniu miejsc.

Poprzez nasze działanie staramy się pomóc każdej osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Uczelniana Komisja Ekonomiczna SSUJ, odpowiedzialna za przyznawanie miejsc w akademikach, co roku na przełomie września i października organizuje dyżury dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji. Żadnej z osób, która zwróciła się do nas o pomoc i stała przed dylematem, czy rezygnować ze studiów przez brak miejsca w akademiku, nie odmówiliśmy pomocy. Nie inaczej będzie w przyszłym roku akademickim. Z tych również powodów stanowczo dementujemy plotki o zamknięciu lub sprzedaży DS Bursa Jagiellońska.

Nie potępiamy walki o polepszenie sytuacji materialnej osób studiujących na UJ. Jako SSUJ nieustannie reagujemy na wszelkie potrzeby studiujących, w szczególności dotyczące pomocy materialnej. Wszystkie osoby studiujące na UJ zasługują na akademik, który nie odbiega od współczesnych warunków mieszkalnych, jest dostosowany do potrzeb wszystkich jego mieszkańców oraz znajduje się w dobrej lokalizacji, jakim będzie akademik na III Kampusie UJ. Nie możemy jednak zgodzić się na formę, w której ta walka jest prowadzona przez przedstawicieli jednego ze związków zawodowych. Forma strajku okupacyjnego nie jest drogą do rozwiązywania problemów. Wszystkie działania mające na celu polepszenie warunków socjalnych mogą i muszą być zdecydowane, jednak równocześnie oparte o dialog, poszukiwanie efektywnych rozwiązań oraz zgodne z obowiązującym prawem.

Samorząd Studentów UJ

Polecamy również
Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "<span lang='la'>Plus Ratio Quam Vis</span>"

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "Plus Ratio Quam Vis"

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Już we wrześniu Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Już we wrześniu Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron