Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

W piątek 24 maja Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało listy rankingowe konkursów OPUS 26 i SONATA 19. Finansowanie otrzymało 17 projektów zgłoszonych przez naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 24, które znalazły się liście rezerwowej. Zwiększenie liczby grantów było możliwe dzięki podwyższeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego budżetu Centrum o 200 mln złotych.

Uchwałę o możliwości tworzenia list rezerwowych w konkursach OPUS 26 i SONATA 19 Rada NCN przyjęła 8 kwietnia. Listy rezerwowe były tworzone przez ekspertów na 2. etapie oceny. Dzięki przyznaniu Narodowemu Centrum Nauki przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dodatkowych 200 milionów złotych oraz zatwierdzeniu na początku maja zmiany planu rzeczowo-finansowego, Rada NCN zdecydowała o zwiększeniu budżetów konkursów OPUS 26 i SONATA 19. To pozwoliło na sfinansowanie wszystkich projektów znajdujących się na listach rezerwowych.

W konkursie OPUS, skierowanym do szerokiego grona odbiorców, wnioski mogą składać naukowcy posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną (opublikowaną lub przyjętą do druku) pracę naukową, bez ograniczeń ze względu na doświadczenie w prowadzeniu badań oraz niezależnie od posiadanego stopnia czy tytułu naukowego. Wnioski mogą obejmować krajowe projekty badawcze, jak również projekty z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem przez polskie zespoły międzynarodowych urządzeń badawczych. Podobnie jak w innych edycjach tego konkursu ogłaszanych co roku jesienią, w OPUS 26 można było składać dodatkowo wnioski o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP) w programie Weave. W ramach tej ścieżki naukowcy mogli zaplanować projekt badawczy we współpracy z zespołami z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga lub Belgii - Flandrii, które występowały równolegle o środki na realizację tych projektów do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave.

W konkursie OPUS 26 finansowanie otrzymały 22 projekty badaczy UJ o wartości niemal 48 mln zł.

Projekty naukowców UJ rekomendowane do finansowania w konkursie OPUS 26:

 • prof. Andrzej Grabowski (Wydział Prawa i Administracji) - "Teoria wykładni polskiej Konstytucji z 1997 r." - 571 094 zł,
 • dr hab. Agnieszka Wolnicka-Głubisz, prof. UJ (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - "Wpływ RIPK4 na metabolizm, unaczynienie i przerzutowanie komórek czerniaka" -1 912 828 zł,
 • prof. Anna Osyczka (Wydział Biologii) - "Wielofunkcjonalne kompozyty o szerokim potencjale regeneracji kości i przyzębia - kompleksowe podejście do otrzymania nowej jakości w oparciu o znane składniki" - 2 823 531zł,
 • dr Tomasz Prajsnar (Wydział Biologii) - "Nowe aspekty mechanizmów toksyczności naczyniowej inhibitorów kinaz tyrozynowych: badania nad ich działaniem prozapalnym wobec naczyniowej niszy hematopoetycznej" - 2 847 772 zł,
 • prof. Marcin Czarnołęski - (Wydział Biologii) - "Wielkość komórek a funkcjonowanie ektotermów w obliczu zmian klimatu: rozwijanie i testowanie hipotez ewolucyjnych z wykorzystaniem europejskich żab zielonych (Pelophylax esculentus complex)" - 2 966 513 zł,
 • prof. Marcin Nobis (Wydział Biologii) - "Ewolucja i przestrzenne zróżnicowanie genetyczne ostnic biomu stepowego Środkowo-Zachodniej Azji w odniesieniu do czwartorzędowych oscylacji klimatycznych" - 1 905 340 zł,
 • dr Łukasz Woźniak (Wydział Chemii) - "Katalityczne enancjoselektywne reakcje eliminacji E1" - 3 317 088 zł,
 • dr inż. Ewa Kowalska (Wydział Chemii) - "Wyjaśnienie mechanizmu fotokatalizy plazmonowej" - 2 773 595 zł,
 • dr hab. Marlena Gryl, prof. UJ (Wydział Chemii) - "Modułowe projektowanie układów złożonych kokryształów do zastosowań w optoelektronice, sterowane metodami krystalografii kwantowej" - 1 981 742 zł.

Projekty naukowców UJ rekomendowane do finansowania z listy rezerwowej:

 • dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ (Wydział Filozoficzny) - "Praktyki sekularności w katolickiej Polsce: wytwarzanie nowego porządku społecznego?" - 826 733 zł,
 • dr Adrian Krzysztof Stencel (Wydział Filozoficzny) - "Agenci w biologii ewolucyjnej. Case study: koncepcja Unity-of-Purpose" - 396 390 zł,
 • dr Alicja Jarkowska (Wydział Historyczny) - "Za murami krakowskiego getta (1941-1943)" - 2 118 198 zł,
 • prof. Jerzy Dobrucki (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - "Zależne od wieku i typu tkanki endogenne pęknięcia jądrowego i mitochondrialnego DNA i ich związek z cytozolowym DNA – bezpośrednie wykrywanie in situ i pomiary ilościowe zaawansowanymi metodami mikroskopii fluorescencyjnej (STRIDE, dSTORM/SMLM)" - 3 064 994 zł,
 • dr hab. Joanna Natorska, prof. UJ (Wydział Lekarski) - "Flozyny jako potencjalne inhibitory progresji stenozy aortalnej u pacjentów z towarzyszącą cukrzycą typu 2: wpływ na wapnienie i remodeling zastawki w badaniu nierandomizowanym" - 1 555 600 zł,
 • dr Aleksandra Milewska (Małopolskie Centrum Biotechnologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - "Rola bakterii periodontopatycznych w zaostrzeniu COVID-19" - 2 627 524 zł,
 • dr hab. Krzysztof Rakus, prof. UJ (Wydział Biologii) - "Poszukiwania skutecznej szczepionki mRNA przeciwko wirusowi TiLV jako innowacyjna metoda kontroli chorób zakaźnych w akwakulturze" - 2 895 511 zł,
 • prof. Jadwiga Handzlik (Wydział Farmaceutyczny) - "Pierwsze w swojej klasie dualne modulatory kinaz nekroptozy i receptora 5-HT6 jako nowatorskie podejście w opracowaniu skutecznej terapii chorób neurodegeneracyjnych z defektem kognitywnym" - 3 088 400 zł,
 • dr Michał Filipiak (Wydział Biologii) - "Ograniczenia stechiometryczne w napędzanym przez konsumentów obiegu materii: rozkład ściółki, detrytusojad i mrówki" - 3 034 554 zł,
 • prof. Zbigniew Błocki (Wydział Matematyki i Informatyki) - "Równania różniczkowe cząstkowe w analizie i geometrii zespolonej i wypukłej" - 802 760 zł,
 • prof. Marcin Wójcik (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) - "Redukcja tła w detektorze ciemnej materii DarkSide-20k" - 2 275 549 ,
 • dr Aleksandra Borek-Dorosz (Wydział Chemii) - "Raman4Cell2Cell: Odkrywanie wzajemnych interakcji leukocytów i komórek śródbłonka za pomocą (stymulowanego) obrazowania ramanowskiego" - 1 999 848 zł,
 • dr hab. Mariusz Kępczyński, prof. UJ (Wydział Chemii) - "Mechanizmy cytotoksyczności i aktywności antybakteryjnej polikationów" - 1 914 631 zł.

Konkurs SONATA 19 - skierowany do badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem - ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. Do finansowania zakwalifikowano 19 projektów z UJ na kwotę ponad 25,3 mln zł.

Projekty naukowców UJ rekomendowane do finansowania w konkursie SONATA 19:

 • dr Joanna Luc (Wydział Filozoficzny) - "Fundamentalne prawa przyrody i ich role w metafizyce" - 108 958 zł,
 • dr Jakub Rogulski (Wydział Historyczny) - "Hrabiowie, książęta, margrabiowie. Utytułowane rodziny szlacheckie jako elita władzy Rzeczpospolitej polsko-litewskiej (XVI-XVIII w.)" - 277 392 zł,
 • dr Ewa Górska (Wydział Prawa i Administracji) - "Osądzając islam: Analiza europejskich spraw sądowych dotyczących islamu" - 890 858 zł,
 • dr Mateusz Wilamowski (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - "Struktura kompleksu ludzkiej rybonukleazy N4BP1 wraz z białkami usuwającymi czapeczkę RNA" - 1 985 504 zł,
 • dr Piotr Szczepaniak (Wydział Lekarski) - "Dysfunkcja naczyń krwionośnych po chemioterapii neoadjuwantowej raka gruczołu sutkowego. Znaczenie stanu menopauzalnego i estrogenów" - 1 996 246 zł,
 • dr Danuta Bryzek (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - "Sieci neutrofilowe indukowane proteazami w rozwoju raka" - 1 423 215 zł,
 • dr Izabela Teresa Ciastoń (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - "Proteolitycznie nieaktywne gingipainy (piGING) w rozwoju chronicznych chorób związanych z paradontozą" - 1 695 275 zł,
 • dr Karolina Syrek (Wydział Chemii) - "Synteza i charakterystyka anodowych wieloskładnikowych/gradientowych warstw WO3 do fotoelektrochemicznego wydzielaniu wodoru" - 1 405 891 zł.

Projekty naukowców UJ rekomendowane do finansowania z listy rezerwowej:

 • dr Karolina Kotkowska (Wydział Filozoficzny) - "Rozmyte granice między dyskursem naukowym i okultystycznym na przełomie XIX i XX wieku. Przykład eksperymentów Juliana Ochorowicza" - 393 964 zł,
 • dr Bohdan Widła (Wydział Prawa i Administracji) - "Prawnoautorska ochrona programów komputerowych w Unii Europejskiej po trzech dekadach" - 186 012 zł,
 • dr Marcin Leszczyński (Wydział Filozoficzny) - "Dlaczego nasze umysły błądzą: Badanie neurobiologii i funkcji błądzenia myślami" - 1 486 045 zł,
 • dr inż. Mariusz Madej (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - "Charakterystyka nowego systemu sekrecji bakterii z gromady Bacteroidetes" - 1 915 656 zł,
 • dr Mateusz Wawro (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - "W kierunku zrozumienia komórkowej odpowiedzi na stres: rola białka KHNYN" - 1 555 341 zł,
 • dr inż. Kinga Gawlińska (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum) - "Oś jelitowo-mózgowa płodu jako obiecujący klucz do rozszyfrowania źródeł zaburzeń ze spektrum autyzmu" - 2 332 860 zł,
 • dr Joanna Szaleniec (Wydział Lekarski) - "Mikrobiom zatok przynosowych - dynamika czasowa i zmiany spowodowane przez selektywną presję antybiotykową" - 1 901 858 zł,
 • dr Gabriela Wyszogrodzka-Gaweł (Wydział Farmaceutyczny) - "Zastosowanie superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza (SPION) we wziewnych układach teranostycznych zawierających leki przeciwgrzybicze" - 3 152 400 zł,
 • dr Artur Świerczek (Wydział Farmaceutyczny) - "Selektywne hamowanie kinaz Janusowych w leczeniu autoimmunologicznego zapalenia wątroby: Translacyjne modelowanie PK/PD od poziomu molekularnego do populacyjnego" - 1 507 180 zł,
 • dr Klaudia Sychta (Wydział Biologii) - "Inne oblicze śmierci komórki - programowana śmierć nadzieją na przetrwanie roślin w warunkach stresu wywołanego metalami ciężkimi" - 1 156 033 zł,
 • dr Kaja Spilarewicz (Wydział Chemii) - "Nanoinżynieria centrów aktywnych w azotku węgla dla fotokatalizy heterogenicznej na pojedynczych atomach" - 1 365 724 zł.

Listy rankingowe wraz z opisami popularnonaukowymi projektów, które otrzymały finansowanie w konkursach OPUS 26 i SONATA 19, są dostępne na stronie ncn.gov.pl.

Polecamy również
Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Ministerialne stypendia dla kilkunastu młodych badaczy UJ

Ministerialne stypendia dla kilkunastu młodych badaczy UJ

Fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatem <span lang='en'>ERC Advanced Grant</span>

Fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatem ERC Advanced Grant

Naukowcy z UJ wśród laureatów konkursu <span lang="en">FIRST TEAM</span> FENG

Naukowcy z UJ wśród laureatów konkursu FIRST TEAM FENG

Widok zawartości stron Widok zawartości stron