Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowcy z UJ odznaczeni medalami Gloria Artis

Naukowcy z UJ odznaczeni medalami Gloria Artis

Prof. Bogusław Dopart oraz dr hab. Mateusz Antoniuk odznaczeni zostali brązowymi Medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, którymi minister kultury i dziedzictwa narodowego honoruje osoby szczególnie wyróżniające się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Medale wręczone zostały 24 kwietnia w mieszczącej się w Sukiennicach Galerii Polskiego Malarstwa i Rzeźby XIX wieku, gdzie inaugurację miał II Międzynarodowy Kongres Literatury Polskiej – „Tradycja romantyczna dzisiaj”, zorganizowany w dwusetną rocznicę pierwszego wydania "Ballad i romansów" Adama Mickeiwicza. W imieniu wiceprezesa Rady Ministrów, prof. Piotra Glińskiego medale wręczał Jarosław Czuba, dyrektor generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prof. dr hab. Bogusław Dopart jest kierownikiem Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybitny literaturoznawca, teoretyk i historyk literatury, propagator idei romantyzmu i literatury w Polsce. Redaguje serię naukową „Studia Dziewiętnastowieczne”, w której ukazało się dotąd dziesięć tomów. Należy do kolegium redakcyjnego periodyków „Wielogłos” i „Wiek XIX”, współredagował kwartalnik „Universitas”. Autor ponad dwustu publikacji, w tym między innymi takich książek autorskich jak: „Romantyzm polski: pluralizm prądów i synkretyzm dzieła”; „Poemat profetyczny. O „Dziadach” drezdeńskich Adama Mickiewicza”. Jest prezesem Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz członkiem Komisji Historycznoliterackiej PAU i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Dr hab. Mateusz Antoniuk pracuje jako adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Literaturoznawca, założyciel i kierownik Pracowni Badań nad Procesem Twórczym na Wydziale Polonistyki UJ. Pracownik Ośrodka Badań nad Awangardą (UJ), członek kolegium redakcyjnego „Kontekstów Kultury” i Komisji Badań Genetycznych i Dokumentacyjnych przy Łódzkim Oddziale PAN. Autor wielu książek oraz innych publikacji naukowych, w tym: „Słowo raz obudzone. Poezja Czesława Miłosza: próby czytania”; Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta”; „Kultura małomówna Stanisława Lacka. W kręgu młodopolskiej świadomości mowy i milczenia”.

II Międzynarodowy Kongres Literatury Polskiej obraduje w dniach 25 kwietnia – 26 kwietnia 2022 roku w Wierzchosławicach. W programie są dwie konferencje: „Mickiewicz i świat” – pod przewodnictwem prof. dr. hab. Bogusława Doparta oraz „Obecność paradygmatu romantycznego po 1945 roku w literaturze polskiej”, której obradom przewodniczył będzie prof. dr hab. Wojciech Ligęza.

Polecamy również
Poznaliśmy laureatów Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego w roku 2022

Poznaliśmy laureatów Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego w roku 2022

Nagrodzono autorów najlepszych prac w konkursie Camera Jagellonica

Nagrodzono autorów najlepszych prac w konkursie Camera Jagellonica

Prof. Jacek Sapa uhonorowany tytułem Ambasadora Farmacji

Prof. Jacek Sapa uhonorowany tytułem Ambasadora Farmacji

Prof. Wojciech Nowak i prof. Andrzej Matyja – Małopolanin i Człowiek Roku 2020

Prof. Wojciech Nowak i prof. Andrzej Matyja – Małopolanin i Człowiek Roku 2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron