Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla naukowców z UJ

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla naukowców z UJ

19 lutego, w dniu urodzin wybitnego badacza znanego z interdyscyplinarnego zainteresowania nauką - Mikołaja Kopernika, obchodzony jest od trzech lat Dzień Nauki Polskiej. Z tej okazji w Toruniu odbyła się Gala Nauki Polskiej, podczas której ogłoszone zostały nazwiska laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki, przyznawanych za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

W 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki otrzymało 122 wnioski o przyznanie nagród. Spośród nich 105 zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Wnioski oceniał zespół doradczy składający się z 13 reprezentantów środowiska akademickiego z poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki. Minister edukacji i nauki przyznał 66 nagród zarówno na wniosek uprawnionych wnioskodawców, jak i z inicjatywy własnej.

Nagrody za całokształt dorobku naukowego, uznawane za najbardziej prestiżowe, trafiły w ręce 14 osób. Uhonorowano nimi wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, które w trakcie swoich karier zawodowych pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej. W grupie laureatów znalazł się prof. Andrzej Pająk z Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, która przyznawana jest m.in. za: prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, twórczości artystycznej bądź kierowanie zespołami badawczymi, otrzymali członkowie zespołu badawczego z Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr hab. Grzegorz Zuzel, prof. UJ (Zakład Doświadczalnej Fizyki Komputerowej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ) oraz dr Marcin Misiaszek i prof. Marcin Wójcik.

Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej, czyli praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej; komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami bądź wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego, otrzymali: dr Wojciech Placha i dr Jacek Zagajewski z Zakładu Biochemii Nowotworów, Katedra Biochemii Lekarskiej Wydziału Lekarskiego UJ CM, oraz dr hab. Monika Piwowar z Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Polecamy również
Dr Anna Burzyńska uhonorowana przez Komitet Nauk o Sztuce PAN

Dr Anna Burzyńska uhonorowana przez Komitet Nauk o Sztuce PAN

Polskie Towarzystwo Fizyczne nagrodziło dr. Krzysztofa Giergiela

Polskie Towarzystwo Fizyczne nagrodziło dr. Krzysztofa Giergiela

Profesorowie UJ CM nagrodzeni przez Polską Akademię Umiejętności

Profesorowie UJ CM nagrodzeni przez Polską Akademię Umiejętności

Profesor Jan Ostrowski otrzymał tytuł Małopolanina Roku 2022

Profesor Jan Ostrowski otrzymał tytuł Małopolanina Roku 2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron