Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W Collegium Novum wręczono Nagrody im. ks. Stanisława Musiała

W <span lang="la">Collegium Novum</span> wręczono Nagrody im. ks. Stanisława Musiała

Autorka monumentalnego dzieła "Żydzi w Wieliczce. Opowieść dokumentalna" Małgorzata Międzobrodzka oraz nauczycielka historii w II LO im. J. Korczaka w Wieluniu Agnieszka Mysakowska odebrały w piątek Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2022. Wyróżnienie, ustanowione 15 lat temu przez Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze", jest przyznawane osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i polsko-żydowskiego.

O tym, komu w tym roku przypadnie Nagroda im. ks. Stanisława Musiała, informowaliśmy już 8 lutego br. Dziś w wypełnionej po brzegi auli Collegium Novum laureatki odebrały pamiątkowe menory i dyplomy honorowe.

Małgorzata Międzobrodzka otrzymała nagrodę w kategorii twórczość promująca ducha dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej. Jak podkreślił w laudacji Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. kultury, książka "Żydzi w Wieliczce. Opowieść dokumentalna" to publikacja o wielkim znaczeniu, a dzięki jej autorce udaje się - kawałek po kawałku, fragment po fragmencie - odbudowywać chociaż ułamek wielkiej spuścizny, którą nazistowska machina zagłady skazała na wymazanie z powierzchni ziemi.

- Małgorzata Międzobrodzka pochyla się nad złożoną naturą miasta nie tylko z ciekawością historyczki, ale też ogromną empatią. Uświadamia nam wszystkim - mieszkańcom Małopolski, a zwłaszcza wieliczanom - że wspólna, polsko-żydowska przeszłość tych terenów jest naszą historią i nie możemy jej wymazać, nie możemy jej zostawić poza sobą. Dzieło laureatki jest wspaniałym portretem wzajemnej koegzystencji, odkrywającym przed powojennym społeczeństwem polskim przemilczane, wyparte i ukryte dziedzictwo żydowskie. Ujawnia prawdę o przeszłości, by udowodnić, że zawsze więcej nas łączyło niż dzieli - powiedział Robert Piaskowski.

Nagrodzona za twórczość Małgorzata Międzobrodzka przez wiele lat pracowała w tamtejszym Muzeum Żup Krakowskich. Zgodnie z profilem tej placówki zajmowała się zagadnieniami związanymi z gospodarką i polityką solną, administracją żupną czy funkcjonowaniem XIX-wiecznego miasta w kontekście jego silnego związku z kopalnią. Nie zamierzała badać losów wielickich Żydów. Jak przyznała, o wszystkim zdecydowało spotkanie kilku osób, które zmaterializowały ten nieistniejący już świat.

- Książkę "Żydzi w Wieliczce. Opowieść dokumentalna" zaczęłam pisać dopiero po przejściu na emeryturę. Pracując nad nią, celowo przytaczałam duże fragmenty oryginalnych dokumentów, by pozwolić czytelnikowi samodzielnie analizować ich treść. Mam nadzieję, że po książkę odważnie sięgną ludzie młodzi - Polacy i Żydzi - nie bojąc się odnaleźć w niej zapomnianych sąsiadów swoich dziadków. Poznanie wspólnej polsko-żydowskiej historii miasta pozwoli im zwiększyć zrozumienie i spojrzeć na siebie nawzajem - powiedziała Małgorzata Międzobrodzka.

Za inicjatywy społeczne nagrodzona została Agnieszka Mysakowska, która od lat konsekwentnie podejmuje wysiłki na rzecz dialogu kultur i ocalania pamięci o wieluńskich Żydach oraz wychowania młodzieży w duchu dialogu i szacunku wobec innych. Rektor UJ prof. Jacek Popiel w wygłoszonej laudacji przypomniał, że Wieluń uchodzi w powszechnej świadomości za miejsce rozpoczęcia II wojny światowej. Obraz ten stara się od kilku lat przywoływać Agnieszka Mysakowska. Realizowane przez nią przedsięwzięcia przywracają zapomniane fakty na temat Wielunia, miasta niegdyś wieloetnicznego i wielokulturowego, którego tradycje i obyczaje kształtowali przez wieki zarówno Polacy, jak i Żydzi - stanowiący, według rozmaitych szacunków, od 30 do nawet 40 proc. wszystkich jego mieszkańców.

- Nieznane szerzej tradycje dawnego, wielonarodowego Wielunia Agnieszka Mysakowska postanowiła ocalić od zapomnienia wraz ze swoimi uczniami, wytyczając przy ich udziale "Szlak Wieluńskich Żydów" - ścieżkę edukacyjną upamiętniającą lokalną, przedwojenną społeczność żydowską. Oryginalne, pod wieloma względami pionierskie przedsięwzięcie, zgłoszone w prestiżowym konkursie "Szkoła Dialogu", spotkało się z uznaniem jurorów i natychmiastowym, entuzjastycznym odzewem przedstawicieli środowiska żydowskiego w Polsce, zapewniając wówczas Mysakowskiej i jej podopiecznym zasłużone zwycięstwo. Sukces ten stał się dla tegorocznej laureatki zachętą do dalszych poszukiwań historycznych, jak również do podjęcia wielu innych inicjatyw mających na celu odkrywanie kolejnych zapomnianych kart z dziejów wieloetnicznego Wielunia - powiedział prof. Jacek Popiel i dodał, że dzięki staraniom Agnieszki Mysakowskiej, Wieluń stał się ostatecznie miastem otwartym na proces pojednania dokonującego się między przedstawicielami różnych narodowości, pokoleń i wyznań w duchu wartości podzielanych i pielęgnowanych zarówno przez judaizm, jak i przez chrześcijaństwo.

Agnieszka Mysakowska przyznała, że na co dzień pracuje z fantastyczną i otwartą młodzieżą, która zawsze stanie w obronie drugie człowieka. Efekty jej dotychczasowej działalności są wynikiem ponad 7 lat trudnej pracy. Laureatka nie ukrywa, że po drodze pojawiły się kłody, które powodowały, że mówiła "dość, nie mam siły, nie dam rady". - Ale jestem tu dziś z państwem. Zatem dałam radę. Pojawiła się ta siła w młodych. To oni dają mi tę siłę, że która powoduje, że chcę dalej zmieniać ten świat - powiedziała Agnieszka Mysakowska.

- Po tak pięknych słowach rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, myślę, że mogę dać z siebie jeszcze więcej, mimo pewnych przeciwności, które gdzieś tam na mnie czekają. Dziękuję wszystkim, którzy dostrzegli we mnie to światełko - dodała.

Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała ustanowił Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze". Jej fundatorami są Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. Wyboru laureatów dokonuje kapituła, której przewodniczy prof. Jacek Popiel. Nagroda jest przyznawana w 2 kategoriach: za twórczość promującą ducha dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej oraz za podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz pojednania.

Ks. Stanisław Musiał (1938-2004) był wytrwałym rzecznikiem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, konsekwentnie krytykował wszelkie przejawy antysemityzmu i ksenofobii, za co uhonorowano go m.in. Nagrodą im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Od 1981 roku był redaktorem "Tygodnika Powszechnego", a w latach 1990-1991 zastępcą redaktora naczelnego. Publikował także w "Gazecie Wyborczej", "Wprost", "Polin" i "Midraszu". Ks. Musiał był autorem ważnej książki piętnującej grzech antysemityzmu "Czarne jest czarne". Po jego śmierci, z inicjatywy krakowskiej społeczności żydowskiej, na cmentarzu żydowskim w Krakowie przy ul. Miodowej odsłonięto tablicę poświęconą jego pamięci.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron