Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Adam Polak laureatem nagrody im. Witolda Lipskiego

Dr Adam Polak laureatem nagrody im. Witolda Lipskiego

Ustanowiona w 2005 roku nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki. Jednym z trzech laureatów 19. edycji nagrody został dr Adam Polak z Instytutu Informatyki Analitycznej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, który dwa lata wcześniej w tym konkursie zdobył wyróżnienie.

Nagroda upamiętnia przedwcześnie zmarłego, w wieku 35 lat, pioniera polskiej informatyki Witolda Lipskiego. Organizowany corocznie konkurs jest adresowany do naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia, posiadają polskie obywatelstwo i na stałe mieszkają w Polsce. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: teoretyczne aspekty informatyki oraz zastosowania informatyki.

W tym roku w konkursie rozpatrywano kandydatury 24 badaczek i badaczy z 13 instytucji. 18 osób ubiegało się o nagrodę w kategorii zastosowań, a 6 - w kategorii teoretycznych aspektów informatyki. Zgłoszenia były oceniane przez jury (Radę Nagrody), w skład której wchodzi 12 uczonych z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady.

W 2023 roku laureatami zostali: Adam Polak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Michał Nowicki z Politechniki Poznańskiej i Błażej Osiński z Uniwersytetu Warszawskiego. Zwycięzcy otrzymają po 50 tysięcy złotych.

Adam Polak obronił doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim pod opieką prof. Pawła Idziaka. W trakcie studiów doktoranckich odbył staż naukowy na MIT u prof. Virginii Vassilevskiej Williams. Staż podoktorski realizował na Politechnice Federalnej w Lozannie (École Polytechnique Fédérale de Lausanne). Jego zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim podstawowych pytań z dziedziny algorytmów i złożoności obliczeniowej, w szczególności tzw. złożoności drobnoziarnistej (fine-grained complexity).

Nagroda powstała z inicjatywy polskich informatyków mieszkających poza Polską, profesorów: Krzysztofa Apta, Wiktora Marka i Mirosława Truszczyńskiego. Od 2021 roku rolę organiozatora konkursu pełni Fundacja Kościuszkowska zajmująca się wspieraniem wymiany naukowej i kulturalnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi (wcześniej była to związaną z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego Fundacja Rozwoju Informatyki).

Patron nagrody Witold Lipski (1949-1985) był polski informatykiem, autorem książek "Kombinatoryka dla programistów" oraz "Analiza kombinatoryczna" (współautor z Wiktorem Markiem). Wraz ze swym doktorantem Tomaszem Imielińskim stworzył podwaliny teorii niezupełnej informacji w relacyjnych bazach danych.

Polecamy również
Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron