Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ludovika Prize dla profesora Stanisława Sroki

<span lang="en">Ludovika Prize</span> dla profesora Stanisława Sroki

6 listopada na budapeszteńskim Narodowym Uniwersytecie Służby Publicznej po raz pierwszy odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Ludoviki. Uhonorowano nią profesora Stanisława Srokę, dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nagroda Ludoviki jest wyrazem uznania dla osób, których wybitne osiągnięcia na polu naukowym, publicznym i zawodowym, wiedza i droga życiowa są godne naśladowania.

Ustanawiając to wyróżnienie Senat Uniwersytetu Służby Publicznej podkreślił, że będzie ono przyznawane osobom wysoko cenionym i uznanym na arenie międzynarodowej, których działalność służy sprawie "myśli środkowoeuropejskiej" oraz interesom Węgier i regionu Europy Środkowej. Nazwa nagrody nawiązuje do imienia królowej Węgier Marii Ludwiki Habsburg, która w 1808 r. założyła w Budapeszcie Królewską Akademię Wojskową, mającą kształcić kadry do służby publicznej. Do tej idei nawiązuje mieszczący się w dawnym gmachu Akademii Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej.

Pierwszym laureatem Nagrody Ludoviki został profesor Stanisław Sroka, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalista w zakresie dziejów Europy Środkowej. Jego znaczący dorobek naukowy został przedstawiony przez dr. Miklósa Mitrovitsa z Uniwersytetu Służby Publicznej w Budapeszcie, który wygłaszając laudację stwierdził, że droga życiowa profesora Sroki, jego praca zawodowa i praca nad wzajemnym zrozumieniem węgierskiej i polskiej kultury i historii są przykładem dla obecnych i przyszłych pokoleń. Przypomniał także, że prof. Sroka był stypendystą Eötvös Kollégium w Budapeszcie, a jego głównym obszarem badawczym od lat jest historia Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem węgiersko-polskich relacji historycznych i genealogii. Laudator podkreślił, że działalność prof. Sroki jest doceniana nie tylko w Polsce, ale i na Węgrzech – w 2014 r. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Węgierskiego za działalność naukową dotyczącą historii Węgier w średniowieczu oraz za zasługi w pielęgnowaniu i umacnianiu kontaktów polsko-węgierskich.

Stanisław Sroka jest mediewistą, profesorem w Katedrze Historii Średniowiecznej Instytutu Historii UJ, obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Historycznego. Studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Eötvös Kollégium Uniwersytetu w Budapeszcie. Zajmuje się dziejami Europy Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Węgier oraz obecnością polskich studentów na uniwersytetach włoskich w średniowieczu. W jego dorobku ważną rolę odgrywają edycje źródeł z archiwów dawnego Królestwa Węgier. W 2020 r. otrzymał Nagrodę "Studiów Źródłoznawczych" za szósty już tom z opracowywanej przez niego serii "Dokumentów polskich z archiwów dawnego Królestwa Węgier".

tekst: Justyna Gałuszka

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron