Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP dla zespołu BioMiStem

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP dla zespołu BioMiStem

Zespół BioMiStem, skupiający pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Zuby-Surmy naukowców z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz badaczy i klinicystów z firmy Galen-Ortopedia sp. z o.o. w Bieruniu, został laureatem XXI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii "Badania+Rozwój". Prestiżową nagrodę otrzymał za opracowanie leku komórkowego dla zastosowań w ortopedii.

Kapituła konkursu doceniła współpracę zespołu naukowego z WBBiB UJ oraz kliniki ortopedycznej Galen-Ortopedia sp. z o.o., która doprowadziła do opracowania komórkowego produktu leczniczego terapii zaawansowanej dla zastosowań w ortopedii o nazwie MesoCellA-Ortho, a także potencjał wdrożeniowy samego produktu.

Uroczystość ogłoszenia zwycięzców XXI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP odbyła się z udziałem Pary Prezydenckiej 23 listopada na Zamku w Łańcucie. Nagrodę w imieniu zespołu BioMiStem odebrali: kierująca nim prof. Ewa Zuba-Surma oraz prof. Krzysztof Ficek, prezes zarządu firmy Galen-Ortopedia sp. z o.o.

Gratulując laureatom, prezydent Andrzej Duda zwracał uwagę, że przyznanie nagrody ma wymiar nie tylko gospodarczy, ale i państwowy. – Podkreśla niezwykłą rolę państwowotwórczą, jaką codziennie realizują przedsiębiorcy, rozwijając swoje firmy, a tym samym pomyślność Rzeczypospolitej – mówił.

Celem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP jest wspieranie polskich przedsiębiorców poprzez wyróżnienie tych najlepszych. Nagrodą honorowane są przedsiębiorstwa oraz zespoły realizujące badania wdrożeniowe, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm.

Nagroda została przyznana w pięciu kategoriach głównych: Lider MŚP; Narodowy Sukces; Międzynarodowy Sukces; Odpowiedzialny Biznes; Firma Rodzinna oraz w dwóch kategoriach specjalnych: Badania+Rozwój i STARTUP_PL.

Zespół BioMiStem nagrodzony został za opracowanie MesoCellA-Ortho - biologicznego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ang. Advanced Therapy Medicinal Product - ATMP), którego substancję czynną stanowią ludzkie autologiczne mezenchymalne komórki macierzyste/stromalne z tkanki tłuszczowej. Jest on przeznaczony do zastosowania w ortopedii, w leczeniu ubytków chrzęstno-kostnych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów (osteoartrozą - OA). MesoCellA-Ortho został wytworzony w certyfikowanych warunkach GMP (Good Manufacturing Practices), jest w pełni scharakteryzowany pod względem aktywności terapeutycznej, przeszedł procedurę zgłoszenia i klasyfikacji w Europejskiej Agencji Leków oraz został dopuszczony do badania klinicznego z udziałem pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów, które jest w tej chwili realizowane przez zespół BioMiStem, a jego sponsorem jest Uniwersytet Jagielloński.

MesoCellA-Ortho został w całości opracowany w ramach partnerstwa uczelnia-podmiot gospodarczy w toku realizacji projektu BioMiStem "Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi" dofinansowanego ze środków NCBR kwotą ponad 17 mln zł. W latach 2017-2021 zrealizowana została faza badawczo-rozwojowa projektu, w trakcie której prace były realizowane przez 7 partnerów konsorcjum: Uniwersytet Jagielloński (lider), Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Instytut Zootechniki PIB w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie oraz Galen-Ortopedia sp. z o.o. z Bierunia (partner biznesowy).

Od 2021 roku w fazie przygotowania do wdrożenia prowadzone są próby kliniczne z udziałem pacjentów. W tym etapie w prace zaangażowany jest Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii UJ i zespół badawczy kierowany przez prof. Ewę Zubę-Surmę, Bank Tkanek i Komórek Zakładu Biologii Komórki WBBiB UJ kierowany przez prof. Justynę Drukałę, Wytwórnia produktów ATMP UJ kierowana przed prof. Marcina Majkę oraz Bank Tkanek i Komórek Angelius Provita w Katowicach. Działania z udziałem pacjentów prowadzi klinika Galen-Ortopedia sp. z o.o. w Bieruniu, która w badaniu pełni rolę ośrodka klinicznego. Funkcję głównego badacza sprawuje prof. Krzysztof Ficek.

Więcej na temat Nagród oraz zapis transmisji z uroczystości ich wręczenia na stronie: www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/final-xxi-edycji-nagrody-gospodarczej-prezydenta-rp,77785.

laureaci nagrody na scenie odbierają dyplomy w towarzystwie prezydenta RP

fot. powyżej: AK.

Polecamy również
Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron