Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nominacje profesorskie dla pięciorga naukowców z UJ CM

Nominacje profesorskie dla pięciorga naukowców z UJ CM

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 57 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Nowo mianowani profesorowie reprezentują 40 instytucji naukowych. Najwięcej z nich wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Uroczystość odbyła się 21 marca w Pałacu Prezydenckim.

 

Podczas wczorajszej uroczystości nominacje profesorskie odebrało 5 naukowców z UJ CM:

  • Magdalena Dutsch-Wicherek - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • Jadwiga Handzlik - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • Jakub Major - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne,
  • Michał Pędziwiatr - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne,
  • Anna Sowa-Staszczak - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Fot. Marek Borawski / KPRP

Polecamy również
Promocje habilitacyjne w dyscyplinach: nauki fizyczne oraz astronomia

Promocje habilitacyjne w dyscyplinach: nauki fizyczne oraz astronomia

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Sześcioro naukowców z UJ odebrało nominacje profesorskie

Sześcioro naukowców z UJ odebrało nominacje profesorskie

Uroczyste promocje habilitacyjne w dyscyplinie nauki medyczne

Uroczyste promocje habilitacyjne w dyscyplinie nauki medyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron