Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ministerialne wsparcie dla kół naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ministerialne wsparcie dla kół naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki 3. edycji programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje". Do finansowania rekomendowano 3 innowacyjne projekty, które będą realizowane przez żaków Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

 


Program "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje" został ustanowiony we wrześniu 2020 roku. Ma na celu m.in. wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych, a także kół naukowych w zakresie prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, transferu wyników prowadzonych badań naukowych do sfery gospodarczej, nabywania kompetencji miękkich przez członków koła, zakupu certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników a także wsparcia w realizacji innowacyjnych projektów.

Głównym celem projektu badawczego "Ocena wpływu wybranych leków hipotensyjnych na odporność przeciwbakteryjną mediowaną przez makrofagi" prowadzonego pod kierownictwem dr hab. Katarzyny Nazimek w Katedrze Immunologii UJ CM jest ocena oddziaływania wybranych leków hipotensyjnych na aktywność makrofagów w odporności przeciwbakteryjnej z zastosowaniem nowoczesnych metod badawczych. Wybranym do badania czynnikiem infekcyjnym jest szczep gronkowca złocistego będący istotnym klinicznie czynnikiem etiologicznym chorób zakaźnych u ludzi. Określenie oddziaływania leków hipotensyjnych na zdolność makrofagów do prawidłowej odpowiedzi przeciwzakaźnej będzie stanowiło istotny element w dyskusji nad bezpieczeństwem stosowania tych substancji u pacjentów zmagających się z chorobami zakaźnymi, co może znacząco wpłynąć na rekomendacje leczenia tej grupy chorych.

Zespół dr inż. Klaudii Proniewskiej w swoim badaniu "Wirtualne modele 3D narządów poddanych mikrotomografii komputerowej oraz ich ewaluacja w dziedzinie anatomii człowieka" będzie wykorzystywał techniki obrazowania: mikrotomografii komputerowej (mCT) z wzmocnionym kontrastowaniem narządów ex-vivo. Zastosowana metoda jest nieinwazyjną formą obrazowania wykluczającą ingerencję w populację ludzką i zapewniającą wysoką jakość danych. Umożliwi to stworzenie wizualizacji narządów w wymiarze 3D przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wierności położenia i struktury części składowych. Koncepcja realizowana jest przez zespół studentów koła naukowego SKN Medycyny Cyfrowej i Robotyki przy Wydziale Lekarskim UJ CM wraz z laboratorium micro tomografii komputerowej (mCT) AGH, laboratorium druku 3D AGH oraz partnerami zagranicznymi z Utrechtu i Manchesteru.

Projekt "Wpływ leków przeciwpsychotycznych na strukturę chromatyny ludzkich komórek nerwowych" będzie realizowany przez działające na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Koło Naukowe Studentów Biochemii „N.zyme". Celem badań jest poznanie mechanizmu działania leków przeciwpsychotycznych stosowanych w leczeniu m.in. schizofrenii. Projekt obejmuje zastosowanie metody ATAC-seq do badania zmian stopnia upakowania DNA zachodzących w ludzkich komórkach nerwowych pod wpływem leków - klozapiny i risperidonu, a także wykorzystanie spektrometrii mas do identyfikacji białek jądrowych zaangażowanych w odpowiedź komórek na badane leki. Opiekę nad projektem będzie sprawować dr hab. Sylwia Kędracka-Krok, prof. UJ z Zakładu Biochemii Fizycznej.

Polecamy również
Kolejne granty na pojedyncze działania z zakresu badań podstawowych

Kolejne granty na pojedyncze działania z zakresu badań podstawowych

Chemicy z UJ publikują na łamach "<span lang="en">Molecular Cancer</span>"

Chemicy z UJ publikują na łamach "Molecular Cancer"

Naukowcy UJ na kolejnej liście rankingowej konkursu Miniatura 7

Naukowcy UJ na kolejnej liście rankingowej konkursu Miniatura 7

Granty dla młodych badaczek rozpoczynających karierę naukową

Granty dla młodych badaczek rozpoczynających karierę naukową

Widok zawartości stron Widok zawartości stron