Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prestiżowe stypendia dla młodych naukowców z UJ

Prestiżowe stypendia dla młodych naukowców z UJ

Siedmioro młodych badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało laureatami prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej programu stypendialnego START, którego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. W obecnej edycji konkursu jego laureaci otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł., które mogą przeznaczyć na dowolny cel.

 

Stypendia w roku 2023 otrzyma stu badaczy, których wybrano spośród grona 660 kandydatów reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. W tej grupie znalazło się siedem osób z Uniwersytetu Jagiellońskiego:

  • dr Ewelina Bik (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków),
  • dr Krystian Chudzik (Wydział Chemii UJ),
  • mgr Łukasz Chyla (Wydział Prawa i Administracji UJ),
  • mgr Danuta Liberda (Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS),
  • dr Anna Potoczek (Wydział Filozoficzny UJ),
  • mgr Maciej Próchnicki (Wydział Prawa i Administracji UJ),
  • mgr Stanisław Szufa (Wydział Matematyki i Informatyki UJ).

Od 2009 r. FNP przyznaje w ramach programu START także wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 38 tys. zł. W tym roku wyróżnienia otrzymało czworo naukowców, w tym Danuta Liberda (NCPS SOLARIS UJ).

W bieżącym konkursie po raz drugi przyznane zostało stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego, które otrzymać może wybitny młody naukowiec prowadzący badania w dziedzinach nauki uprawianych przez Fundatora, czyli biotechnologii, genetyce lub biologii molekularnej. Stypendium otrzymała Izabela Stupka, doktorantka z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, która w spółce nCage Therapeutics prowadzi badania naukowe nad projektowaniem i wykorzystywaniem klatek białkowych w biomedycynie.

Pełna lista laureatów konkursu START 2023 znajduje się na stronie www.fnp.org.pl/laureaci-start-2023.

Stypendia START stanowią wyróżnienie dla młodych naukowców, którzy, choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. O stypendium ubiegać się mogą młodzi naukowcy do 30 r.ż. (lub starsi, jeżeli korzystają z regulaminowych możliwości przedłużenia). Dorobek kandydatów – udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych – jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach. Formalnie poprawne wnioski najpierw ocenia panel ekspercki, który najlepsze kandydatury kieruje do recenzji. Każdemu wnioskowi zakwalifikowanemu do tego etapu przygląda się kolejnych trzech recenzentów. Na podstawie opinii zebranych na poszczególnych etapach oceny merytorycznej wyboru laureatów  dokonuje Zarząd  Fundacji.  Decyzja  Zarządu  zatwierdzana  jest  przez Radę Fundacji.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2023 r. włącznie FNP nagrodziła 3 400 osób i przyznała 4 036 stypendiów (w latach 2002-2015 istniała możliwość otrzymania stypendium START dwukrotnie) w łącznej wysokości ponad 93,5 mln zł.

Polecamy również
Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Widok zawartości stron Widok zawartości stron