Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy zebrań

28 listopada 2022 r., godz. 12.00

Zebranie Zgromadzenia Delegatów w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu UJ na kadencję 2020 - 2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż stanowiska profesora lub profesora uczelni

14 lutego 2022 r., godz. 12.00

Zebranie Zgromadzenia Delegatów w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu UJ na kadencję 2020 –2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż stanowiska profesora lub profesora uczelni

16 czerwca 2020 r., godz. 12.00

Zebranie Zgromadzenia Delegatów w celu wyboru 6 członków Senatu UJ na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesora lub profesora uczelni

Decyzja Przewodniczącego UKW o ustaleniu nowego kalendarza czynności wyborczych w wyborach Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020-2024

Decyzja Przewodniczącego UKW o ustaleniu nowego kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020–2024

27 maja 2020 r., godz. 10.00

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesorów lub profesorów uczelni z jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych w celu wyboru 2 członków Senatu UJ

27 maja 2020 r., godz. 12.00

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesora lub profesora uczelni z jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych w celu wyboru 3 delegatów do Zgromadzenia Delegatów (wybory Senatu UJ na kadencję 2020-2024)

21 maja 2020 r., godz. 12.00

Zebranie Kolegium Elektorów w celu zaopiniowania kandydatów na prorektorów UJ na kadencję 2020–2024

12 maja 2020 r., godz. 12.00

Zebranie Kolegium Elektorów w celu wyboru Rektora UJ na kadencję 2020- 2024

30 kwietnia 2020 r., godz. 12.00

Zebranie Kolegium Elektorów w celu wyboru przewodniczącego Kolegium Elektorów i komisji skrutacyjnej oraz zaopiniowania terminu spotkania kandydata na Rektora z elektorami i innymi członkami wspólnoty uczelni

-----

Decyzja Przewodniczącego UKW w sprawie odwołania terminów zebrań Kolegium Elektorów i spotkania kandydatów na Rektora z elektorami i innymi członkami wspólnoty uczelni

Decyzja Przewodniczącego UKW o zmianie terminu zebrania wyborczego Zgromadzenia Delegatów z 26 lutego na 28 lutego 2020 r.

Decyzja Przewodniczącego UKW o głosowaniu elektronicznym na zebraniach wyborczych w okręgu XIX zwołanych na dzień 27 lutego 2020 r. i na dzień 28 lutego 2020 r.

12 lutego, godz. 9.30, aula Auditorium Maximum UJ
Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach administracji ogólnouczelnianej, centrach transferu technologii, jednostkach pomocniczych oraz w obsłudze administracyjnej związków zawodowych (bez Collegium Medicum) - okręg XIX, obwód nr 1

14 lutego, godz. 9.30, sala wykładowa przy ul. Kopernika 7B
Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach administracji ogólnouczelnianej Collegium Medicum oraz w obsłudze administracyjnej związków zawodowych Collegium Medicum - okręg XIX, obwód nr 2

18 lutego, godz. 9.00, aula Auditorium Maximum UJ
Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych i międzywydziałowych (łącznie z Collegium Medicum) oraz w ośrodkach studiów międzyobszarowych - okręg XIX, obwód nr 19

19 lutego, godz. 9.30, aula Collegium Novum UJ
Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego z jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych - okręg XVII, obwód nr 1

19 lutego, godz. 11.30, aula Collegium Novum UJ
Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego z jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych - okręg XVII, obwód nr 2

27 lutego, godz. 9.00, aula duża B Auditorium Maximum UJ
Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych i międzywydziałowych (łącznie z Collegium Medicum) oraz w ośrodkach studiów międzyobszarowych – okręg XIX, obwód nr 19

27 lutego, godz. 12.00, aula duża B Auditorium Maximum UJ
Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach administracji ogólnouczelnianej, centrach transferu technologii, jednostkach pomocniczych oraz w obsłudze administracyjnej związków zawodowych (bez Collegium Medicum) – okręg XIX, obwód nr 1

28 lutego, godz. 9.30, aula Collegium Novum UJ
Zebranie wyborcze Zgromadzenia Delegatów w celu wyboru elektorów do Kolegium Elektorów UJ i członków Senatu UJ spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – okręg XIX

Widok zawartości stron Widok zawartości stron