Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opieka zdrowotna i bezpieczeństwo

Doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia, a którzy nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię

więcej o

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy o świadczenie usług medycznych.

więcej o

Przeciwdziałanie zagrożeniom,promowanie zachowań bezpiecznych i metod unikania zagrożeń, udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym, informowanie o możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy.

więcej o

Poznaj reguły rządzące szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych pracuje nad wyrównaniem szans osób niepełnosprawnych poprzez opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe ich traktowanie w dostępie do edukacji.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron