Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozwój i współpraca

Doskonalenie kompetencji dydaktycznych oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich i doktorantów UJ.

więcej o

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia niezwiązane bezpośrednio z tematyką Twoich studiów, a wartościowe dla osób pragnących zdobywać wiedzę z różnych dziedzin – zapraszamy na wykłady prowadzone w ramach cyklu wykładów otwartych – Artes Liberales.

więcej o

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST jest formą studiowania prowadzoną przez uczelnie – strony Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia.

więcej o

Instytucje, członkowie sieci SYLFF oferują stypendia dla obiecujących magistrantów i doktorantów w naukach społecznych, humanistycznych i artystycznych, aby mogli studiować za granicą.

więcej o

Skorzystaj z bogatej oferty szkoleń oraz warsztatów prowadzonych przez ekspertów - praktyków i trenerów wewnętrznych firm i instytucji. Weź udział w wykładach i kursach koordynowanych i prowadzonych przez Biuro Karier UJ.

więcej o

Tutaj znajdziesz informacje, procedury i zasady wyjazdów dotyczące programu ERASMUS PLUS, a także formularze, listy i wzory umów.

więcej o

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego jest partnerem rozwojowym dla organizacji uczących się. Pełniąc rolę centrum doradczo-szkoleniowego, kieruje swoje usługi do pracowników organizacji – zarówno przedsiębiorstw, jak i instytucji publicznych.

więcej o

Celem działania Studium jest kształcenie studentów w zakresie przygotowania pedagogicznego, którego posiadanie jest niezbędnym warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela. Oprócz form dla studentów studiów stacjonarnych, w SP UJ prowadzone są także zajęcia dla studentów trybu niestacjonarnego oraz dla nauczycieli.

więcej o

Jagiellońskie Centrum Językowe jest międzywydziałową jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. JCJ prowadzi lektoraty akademickie z ośmiu języków nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, litewskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) oraz z łaciny i greki.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron