Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

sierpień 2024

20240826
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

IV Światowa Konferencja Edukacji Fizyki (4th WCPE)

Data: 26.08.2024 - 30.08.2024
Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
Organizator: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kontakt: witold.zawadzki@uj.edu.pl, dagmara.sokolowska@uj.edu.pl
Witryna internetowa wydarzenia: https://indico.cern.ch/event/1162407/
IV Światowa Konferencja Edukacji Fizyki (4th WCPE)

Konferencja jest organizowana przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki UJ we współpracy z dwoma światowymi organizacjami: Groupe International de Recherche sur l'Enseignement de la Physique (GIREP wzv) oraz International Commission on Physics Education – Commission 14 (ICPE-C14) of the International Union for Pure and Applied Physics (IUPAP), przy udziale i wsparciu kilkunastu organizacji współpracujących z GIREP vzw, działających na wszystkich kontynentach na rzecz badań i rozwoju dydaktyki fizyki.

Temat przewodni 4th World Conference on Physics Education : "Embracing changes together" został wybrany, by odzwierciedlić potrzebę połączenia wszystkich sił edukacyjnych, a mianowicie badaczy zajmujących się edukacją fizyki, nauczycieli i decydentów, aby poprzez wspólny wysiłek stawić czoła wyzwaniom pojawiającym się przed edukacją fizyki ze strony szybko zmieniającego się świata i pilnej potrzeby zmiany paradygmatu w nauczaniu fizyki w szkołach, na uczelniach i w kształceniu nauczycieli fizyki. Struktura konferencji będzie sprzyjać wspieraniu współpracy w zakresie badań i rozwoju edukacji fizyki, przekraczających granice państw.

Cel konferencji zostanie osiągnięty poprzez organizację sesji wystąpień, sympozjów i warsztatów, podczas których nastąpi wymiana doświadczeń i opracowane zostaną ramy działania wzmacniające nauczanie i uczenie się fizyki na wszystkich poziomach edukacyjnych, adresując w ten sposób problemy i wyzwania stojące przez edukacją fizyki, wspólne dla systemów edukacyjnych w różnych krajach na całym świecie (m. in. dostosowanie treści programowych do wyzwań współczesnego świata, nauczanie metodami aktywnymi, kształcenie szerszych grup uczniów mogących wybrać zawody związane z rozwojem nauki i techniki, zmiana roli nauczyciela, kształcenie nauczycieli fizyki w dobie ogromnych braków kadrowych na całym świecie itp.)

Organizatorzy pragną także zaprosić na konferencję pokaźną grupę nauczycieli polskich i nauczycieli z całego świata do udziału w konferencji w charakterze współpracowników i partnerów naukowców zajmujących się badaniami w zakresie edukacji fizyki. Tą unikatową inicjatywą pragniemy zachęcić nauczycieli do zaprezentowania międzynarodowej społeczności edukatorów fizyki swoich własnych metod innowacyjnego nauczania oraz badań na małą skalę (w ramach Practitioner Inquiry) w ramach refleksji nad własną praktyką nauczycielską. Działanie takie ma na celu zachęcenie wszystkich stron zajmujących się edukacją fizyki do rozpoznania swoich potrzeb i kompetencji oraz zacieśnienia współpracy, która obecnie w większości krajów na świecie ma jedynie charakter incydentalny, co utrudnia wprowadzanie w edukacji fizyki modyfikacji dostosowujących ją do szybko zmieniającego się świata.

Pierwsza konferencja Światowa Konferencja Edukacji Fizyki (1st WCPE) od była się w Stambule (2012), druga w São Paulo (2016), trzecia (2020) została zaplanowana w Hanoi (Wietnam), jednak ze względu na pandemię została ostatecznie przeprowadzona w trybie zdalnym w roku 2021 przez Hanoi National University of Education (Wietnam), przy wsparciu Uniwersytetu Wrocławskiego i The University of Guayaquil (Ekwador).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron