Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawy finansowe

Dział Socjalny

Dofinansowanie wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin, dofinansowanie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, zapomogi

więcej o

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Zapraszamy do zapoznania się z formalnościami związanymi z członkostwem w kasie oraz udzielaniem pożyczek.

więcej o

Biuro Kwestora

Kwestura jest jednostką odpowiedzialną za sprawy finansowo-księgowe uczelni.

więcej o

Biuro Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum

Zastępca Kwestora jest odpowiedzialny za za sprawy finansowo-księgowe UJ Collegium Medicum.

więcej o

Fundusz Stypendialny im. Adama Krzyżanowskiego

Celem Funduszu jest wspieranie najzdolniejszych doktorantów naszej Wszechnicy z otwartym przewodem doktorskim.

więcej o

Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi

Celem Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki "Ars Docendi" jest wdrażanie na Uniwersytecie Jagiellońskim nowatorskich projektów dydaktycznych

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj