Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Kwestora

Biuro Kwestora
ul. Gołębia 24, pok. nr 26
31-007 Kraków
Telefon: 12 663 10 42, 12 663 10 96
Biuro Kwestora
ul. Gołębia 24, pok. nr 26
31-007 Kraków

Pracownicy Biura

mgr Bożena Wojdyła
bozena.wojdyla@uj.edu.pl
tel: 12 663 10 42

mgr Kinga Krukowska-Dudek
kinga.krukowska-dudek@uj.edu.pl
tel: 12 663 10 78

mgr Karolina Zimnal-Trybała
karolina.zimnal-trybala@uj.edu.pl
tel: 12 663 10 96

mgr Anna Wyrwa (czasowa nieobecność)
anna.wyrwa@uj.edu.pl
tel: 12 663 10 96

 

Zastępca Kwestora
ds. finansowych

mgr Dariusz Horosin
dariusz.horosin@uj.edu.pl
tel: 12 663 15 09

Zastępca Kwestora
ds. funduszy strukturalnych
i programów międzynarodowych

mgr Marek Sokół
marek.sokol@uj.edu.pl
tel: 12 663 15 99

Zastępca Kwestora
ds. rachunkowości

mgr Krystyna Cabała-Kotlarz
krystyna.cabala-kotlarz@uj.edu.pl
tel: 12 663 10 02

Zastępca Kwestora
ds. Collegium Medicum

mgr Dorota Kłyś
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
dorota.klys@uj.edu.pl
kwestor@cm-uj.krakow.pl
tel: 12 422 04 11, wew. 312

Samodzielne stanowisko
ds. analiz i sprawozdań

finansowych

mgr Magdalena Weideman
magdalena.weideman@uj.edu.pl
tel: 12 663 14 53

Informacje kontaktowe

biuro.kwestora@uj.edu.pl
www.kwestura.uj.edu.pl/

Adres: ul. Gołębia 24, pok. nr 26, 31-007 Kraków

Telefon: 12 663 10 42, 12 663 10 96

Formularz

Widok zawartości stron Widok zawartości stron