Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opieka zdrowotna i bezpieczeństwo

Poznaj reguły rządzące szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Tu dowiesz się, kto jest uprawniony do ubezpieczenia zdrowotnego, a także jakie warunki należy spełniać, aby je uzyskać.

więcej o

Studenckie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zapewnia Ci wypłatę odszkodowania w razie wypadku, zawału serca, poważnego krwotoku etc.

 

więcej o

Przeciwdziałanie zagrożeniom,promowanie zachowań bezpiecznych i metod unikania zagrożeń, udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym, informowanie o możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy.

więcej o

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy o świadczenie usług medycznych w 2018 roku w zakresie wykonywania badań lekarskich kandydatów na studia, studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy potencjalnie w przyszłym zawodzie lub w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. więcej o

Centrum Dostępności pracuje nad wyrównaniem szans osób niepełnosprawnych poprzez opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe ich traktowanie w dostępie do edukacji.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron