Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studiuj na UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów i doktorantów

Rekrutacja na studia

Rekrutacja w Uniwersytecie Jagiellońskim na wszystkie jednolite studia magisterskie, studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w języku polskim, na wybrane studia w językach obcych oraz podyplomowe prowadzona jest za pomocą systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK).

więcej o

Jagiellońskie Centrum Językowe

JCJ oferuje kursy ogólnodostępne z dwunastu języków obcych adresowane do studentów, kadry dydaktycznej i administracyjnej UJ oraz słuchaczy dorosłych spoza Uniwersytetu.

więcej o

Kariera i rozwój

Działające na Uniwersytecie Jagiellońskim Sekcja Karier koncentruje swoją działalność na: doradztwie, szkoleniach, udzielaniu studentom i absolwentom informacji dotyczących szeroko rozumianego rynku pracy i edukacji oraz realizacji projektów badawczych (m.in. Losy absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego).

więcej o

Ars Quaerendi

Ars Quaerendi to cykl wykładów poświęconych narzędziom i strategiom wyszukiwania w Internecie informacji (głównie bibliograficznej) dla potrzeb naukowych i własnych zainteresowań. Prowadzony jest w Bibliotece Jagiellońskiej od marca 2005 r.

więcej o

Działalność studencka

Studia to nie tylko wykłady i ćwiczenia. Możesz włączyć się w działalność jednej z wielu prężnie działających na Uniwersytecie Jagiellońskim organizacji, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, rozwijanie talentów i poznawanie nowych ludzi poza salą wykładową. Sprawdź także możliwości finansowania działalności studenckiej. więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj