Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesorzy honorowi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesorzy Honorowi UJ

Tytuł Profesora Honorowego nadaje Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek Rektora, po zasięgnięciu opinii Konwentu Godności Honorowych.

Regulamin nadawania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tytułem Profesora Honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego uhonorowani zostali:

w roku 2003

 • prof. Krystyna DYREK (Wydział Chemii)
 • prof. Ralph JÓZEFOWICZ (Wydział Lekarski)
 • prof. Stanisław PENCZEK (Wydział Chemii)
 • prof. Kazimierz POLAŃSKI (Wydział Filologiczny)
 • prof. Adam STRZAŁKOWSKI (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
 • prof. Józef WOLSKI (Wydział Historyczny)

w roku 2005

 • prof. Adam BIELAŃSKI (Wydział Chemii)

w roku 2006

 • prof. dr hab. Andrzej HRYNKIEWICZ (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

w roku 2007

 • prof. dr hab. Antoni JACKOWSKI (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

w roku 2009

 • prof. dr hab. Andrzej BIAŁAS (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
 • prof. dr hab. Andrzej STARUSZKIEWICZ (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

w roku 2010

 • prof. dr hab. Andrzej PELCZAR (Wydział Matematyki i Informatyki)

w roku 2012

 • prof. dr hab. Stanisław WALTOŚ (Wydział Prawa i Administracji)
 • prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA (Wydział Polonistyki)

w roku 2013

 • prof. Jacek KLINOWSKI (Wydział Chemii UJ / Uniwersytet w Cambridge)

w roku 2014

 • prof. dr hab. Janusz K. KOZŁOWSKI (Wydział Historyczny)

w roku 2018

 • prof. dr hab. Andrzej ZOLL (Wydział Prawa i Administracji)

w roku 2019

 • prof. dr hab. Jacek DUBIEL (Wydział Lekarski)

w roku 2021

 • prof. dr hab. Piotr SZTOMPKA (Wydział Filozoficzny)

w roku 2022

 • prof. dr hab. Jan WOLEŃSKI (Wydział Filozoficzny)

w roku 2023

 • prof. Tadeusz POPIELA (Wydział Lekarski)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron