Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inicjatywa na rzecz odpowiedzialnych badań nad terapiami komórkowymi

Inicjatywa na rzecz odpowiedzialnych badań nad terapiami komórkowymi

Badaczki z Polskiej Akademii Nauk, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęły inicjatywę, która ma na celu upowszechnianie rzetelnej i opartej na publikacjach naukowych wiedzy z dziedziny terapii komórkowych z uwzględnieniem biologii komórek macierzystych oraz prowadzenie w tej kwestii szerokiego dialogu społecznego.

- Dyskusja społeczna pojawiająca się w przestrzeni publicznej dotycząca szkodliwego i nastawionego na zysk promowania niesprawdzonych terapii komórkowych jest niezwykle potrzebna, jednak nie w pełni odzwierciedla wyniki badań naukowych oraz klinicznych dotyczących zastosowania terapeutycznego komórek macierzystych. Prezentowana postawa może bardzo negatywnie wpłynąć na odbiór społeczny innowacyjnych terapii komórkowych, spowodować zwolnienie postępu w opracowywaniu i standaryzacji tych terapii, czy nawet zahamować ich rozwój w Polsce. Ponadto w Polsce nie są upowszechnione wśród badaczy standardy pracy z komórkami do zastosowania klinicznego, w tym z komórkami macierzystymi, ich właściwe monitorowanie w hodowli in vitro oraz zapewnienie standardów jakości wykorzystywanych do badań podstawowych linii komórkowych - czytamy w dokumencie, który opublikowany został na stronie Polskiej Akademii Nauk.

Pod inicjatywą podpisały się: dr hab. n. med. Natalia Rozwadowska z Instytutu Genetyki Człowieka PAN, dr hab. n. med. Anna Sarnowska i prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M Mossakowskiego PAN, prof. dr hab. Aleksandra Klimczak z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN),  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lewandowska-Szumieł z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i prof. dr hab. n. med. Ewa Zuba-Surma z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sygnatariuszki podkreślają, że komórki macierzyste w ostatnich latach bardzo rozbudziły oczekiwania w kwestii opracowania nowych terapii rozwiązujących kluczowe problemy zdrowia ludzi. Pomimo ogromnego postępu z punktu widzenia nauk podstawowych, postęp w klinicznym zastosowaniu komórek macierzystych nie jest tak szybki, jak oczekiwano.

Badaczki uważają, że niezbędne jest utworzenie inicjatywy naukowców i lekarzy, ekspertów w obszarze terapii komórkowych oraz komórek macierzystych, którzy poprzez swoje działania umożliwiali i ułatwiali by kompetentny przekaz oraz kontakt ze społeczeństwem pełniąc role popularyzatorską i opiniotwórczą.

- Motywacją do powstania Inicjatywy jest prowadzenie dialogu społecznego oraz upowszechnianie rzetelnej i opartej na publikacjach naukowych wiedzy z dziedziny terapii komórkowych z uwzględnieniem biologii komórek macierzystych. Wiedza ta będzie propagowana zgodnie z i w porozumieniu z wyznaczającym światowe standardy dotyczące komórek macierzystych towarzystwem naukowym ISSCT (ang.International Society for Stem Cell Therapy) - czytamy w dokumencie.

Badaczki swój przekaz chcą kierować do lekarzy, pacjentów, ciał doradczych (np. Komisji Bioetycznych), podmiotów regulatorowych oraz instytucji finansujących. Adresatami treści mają być również blogerzy naukowi i dziennikarze. Jedną z kluczowych grup odbiorców będą także naukowcy zajmujący się badaniami dotyczącymi terapii komórkowych, komórek macierzystych, jak i nauczyciele akademiccy wykładający na kierunkach medycznych/ biomedycznych czy biotechnologicznych.

źródło: PAN

Polecamy również
Uczeni z Krakowa i Kioto zbadają rolę wisfatyny we wczesnej embriogenezie
Uczeni z Krakowa i Kioto zbadają rolę wisfatyny we wczesnej embriogenezie
Otwarcie Roku Mikołaja Kopernika w Uniwersytecie Jagiellońskim
Otwarcie Roku Mikołaja Kopernika w Uniwersytecie Jagiellońskim
Upamiętnienie 78. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau
Upamiętnienie 78. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau
Finał pierwszej edycji Nagrody im. Zofii i Jana Włodków
Finał pierwszej edycji Nagrody im. Zofii i Jana Włodków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron