Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński zainaugurował 652. rok akademicki

Uniwersytet Jagielloński zainaugurował 652. rok akademicki

- Rozpiera nas duma, że żyjemy i pracujemy w wolnej, niepodległej i demokratycznej Polsce - mówił podczas inauguracji rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak. Główne uroczystości, podobnie jak w ubiegłych latach, odbyły się w Auditorium Maximum UJ. Swoją obecnością zaszczycił je Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Inaugurację 652. roku akademickiego poprzedziła msza św. w kolegiacie św. Anny, którą odprawił bp Grzegorz Ryś. Po nabożeństwie z Collegium Maius wyruszył historyczny orszak przedstawicieli środowiska naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ulicami Krakowa przeszedł do Auditorium Maximum UJ. Po drodze pochód przystanął przy Dębie Wolności pod Collegium Novum, gdzie władze rektorskie złożyły kwiaty.

Zebranych w auli gości - prezydenta RP, władze wojewódzkie i samorządowe, parlamentarzystów, przedstawicieli Korpusu Konsularnego, świata nauki, kultury, wojska, policji, straży pożarnej i duchowieństwa oraz studentów - powitał prof. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podkreślił, że bezsprzecznym jest, by uniwersyteckie działania koncentrowały się wokół nauki i kształcenia.

Szacunek do tradycji

- Uniwersytet był, jest i będzie apolityczny, zróżnicowany, otwarty i nieskrępowany w wykonywaniu swej misji. Nasze działania powinny być nacechowane powagą, szacunkiem do tradycji i przynależną instytucji rozwagą, winny też prezentować adekwatny poziom etyczny. Te prawdy są nie tylko ogromną wartością, ale i drogowskazem. I nie o to w nich chodzi, aby olśniewały precyzją wywodu czy urodą myśli, ale aby w sposób klarowny i prosty nazywały uniwersyteckie priorytety. W szczególności dziś, gdy stoimy przed wyzwaniem i koniecznością pilnej modernizacji szkolnictwa wyższego - mówił prof. Wojciech Nowak.

W planach kolejne inwestycje

Rektor UJ przypomniał również o kontynuowanych na uniwersytecie procesach inwestycyjnych. W ciągu minionego roku akademickiego oddano do użytku budynki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Collegium Paderevianum II i Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris. Zakończono całkowicie remont budynku dla Instytutu Psychologii przy ulicy Ingardena, a także parteru budynku przy ulicy Czapskich, z przeznaczeniem dla studentów i doktorantów, którzy zyskali komfort pracy nieporównywalny z poprzednim, w podziemiach Collegium Novum.

- W niedalekiej perspektywie mamy odbiór budynków Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Chemii, a także zakończenie Instytutu Nauk Geologicznych. Po kilkudziesięciu latach starań rozpoczęto budowę nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego. Przygotowano także program powstania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w granicach Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jesteśmy jednym z nielicznych uniwersytetów w Polsce, który oferuje studentom i pracownikom możliwość korzystania z miejsc w żłobku i przedszkolu przez ich dzieci – dodał rektor UJ.

UJ wielką wspólnotą

Uczestniczący w inauguracji prezydent RP Andrzej Duda przekonywał, że zaszczytem jest móc otwierać rok akademicki na najstarszej uczelni w Polsce. Jak mówił, państwo potrzebuje elit, które są budowane przez naukę. Przypomniał, że uniwersytet istnieje nieprzerwanie przez wieki i cały czas się rozwija.

- Uniwersytet jest wielką wspólnotą. Zawsze nią był od samego początku. Czuję się członkiem tej wspólnoty. Nie byłbym prezydentem, gdyby nie Uniwersytet Jagielloński. Przygotowanie, wykształcenie, obycie, umiejętność zachowania się odpowiednio w różnych sytuacjach i wiedza. To wszystko zawdzięczam tej uczelni – mówił prezydent.

Uniwersytet ostoją tradycji

Najważniejszy punkt uroczystości - immatrykulację studentów reprezentujących wszystkie wydziały - przeprowadził prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania, który złożył nowym żakom gratulacje i najlepsze życzenia. Jak mówił, oferta uniwersytetu jest olbrzymia i stwarza sposobność zdobycia wiedzy, umiejętności i wykształcenia w sobie kompetencji społecznych. Zapewnił przy tym, że najstarsza polska uczelnia jest ostoją tradycji, kształtowania postaw patriotycznych i szacunku do przeszłości dawnej i współczesnej.

- Studia to wielka przygoda dająca wiedzę, rozbudzająca wyobraźnię tworzącą inspirację do odważnego myślenia o przyszłości własnej jak i Polski, odpowiednio do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Spotkacie uczonych o różnorodnych postawach porywających swą wiedzą, zdolnością zaszczepienia w was szacunku do prawdy i krytycznego myślenia. To część procesu kształcenia akademickiego, który zakończy się dla osób poważnie traktujących studia dyplomem Uniwersytetu Jagiellońskiego - przekonywał prof. Andrzej Mania.

Nagrody dla wybitnych przedstawicieli środowiska naukowego

Podczas czwartkowej inauguracji wręczono także Laury Jagiellońskie, nagrody rektora UJ przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe dokonane w ciągu pięciu lat kalendarzowych poprzedzających rok jej przyznania. W tym roku nagrodzone zostały reprezentująca nauki ścisłe i przyrodnicze prof. Barbara Bilińska z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz reprezentująca nauki medyczne prof. Anetta Undas z Wydziału Lekarskiego. Trzecim uhonorowanym był reprezentujący nauki humanistyczne, społeczne i prawne prof. Ryszard Nycz z Wydziału Polonistyki, który w trakcie uroczystości wygłosił wykład inauguracyjny Innowacyjność w naukach humanistycznych.

Więcej szczegółów dotyczących czwartkowej inauguracji znajdą Państwo w załączonym poniżej pliku.

Uroczysty, pierwszy dzień roku akademickiego 2015/2016 zakończył się koncertem w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca UJ "Słowianki", który odbył się wieczorem w Auditorium Maximum UJ.

Pliki do pobrania
pdf
Inauguracja 652. roku akademickiego
pdf
List gratulacyjny premier Ewy Kopacz
pdf
List gratulacyjny rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
pdf
List gratulacyjny rektora Akademii Leona Koźmińskiego
pdf
List gratulacyjny rektora Politechniki Krakowskiej
pdf
List gratulacyjny rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
pdf
List gratulacyjny rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
pdf
List gratulacyjny rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie
pdf
List gratulacyjny rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku
pdf
List gratulacyjny rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu
pdf
List gratulacyjny rektora Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka
pdf
List gratulacyjny minister nauki i szkolnictwa wyższego
pdf
List gratulacyjny minister kultury i dziedzictwa narodowego
pdf
List gratulacyjny ministra pracy i polityki społecznej
pdf
List gratulacyjny podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
pdf
List gratulacyjny senatora Kazimierza Wiatra
pdf
List gratulacyjny komendanta miejskiego policji w Krakowie
pdf
List gratulacyjny prezesa Rady Izby Notarialnej w Krakowie
pdf
List gratulacyjny dowódcy komponentu wojsk specjalnych
pdf
List gratulacyjny prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

60 lat temu w gmachu <span lang='la'>Collegium Maius</span> otwarto Muzeum UJ

60 lat temu w gmachu Collegium Maius otwarto Muzeum UJ

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron