Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Jacek Popiel doktorem honoris causa kieleckiej uczelni

Profesor Jacek Popiel doktorem <span lang="la">honoris causa</span> kieleckiej uczelni

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel odebrał w czwartek tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK). Ten znakomity polski literaturoznawca i teatrolog jest drugim przedstawicielem społeczności akademickiej najstarszej polskiej uczelni, któremu przyznano tę zaszczytną godność.

 

"Profesor Jacek Popiel jest wybitnym humanistą, który dostrzega rolę wartości uniwersalnych w każdym przejawie życia społecznego, a poprzez propagowanie prawdy, wolności, równości, dialogu i piękna buduje świat sprzyjający doskonaleniu się człowieka. Profesor jest uznanym organizatorem życia naukowego, autorytetem dla studentów i pracowników nauki, a także niestrudzonym animatorem ważnych wydarzeń artystycznych w kraju i na świecie, związanych z funkcjonowaniem współczesnego teatru" - czytamy w uchwale senatu UJK z 24 listopada 2022 roku.

Jak przyznał prof. Jacek Popiel w swoim wystąpieniu zatytułowanym "Nostalgiczne wspomnienie przeszłości, która kształtowała i kształtuje teraźniejszość”, łatwiej jest prowadzić uroczystość jako rektor uczelni, niż być podczas niej honorowanym. - Jeśli człowiek uniwersytetu otrzymuje tę najwyższą godność od innego uniwersytetu, to naturalną reakcją jest satysfakcja, że praca, którą wykonuje, jest zauważana poza macierzystą uczelnią. Nie jestem wolny od tego uczucia, ale wraz z radością pojawia się zaraz wątpliwość, czy zasłużyłem na to wyróżnienie. Wszak cała moja dotychczasowa działalność to nieustanne dążenie do sumiennego wykonywania obowiązków, za które nie powinienem otrzymywać nagród. Tym większa wdzięczność za ten zaszczyt, który mnie spotyka - powiedział rektor UJ.

Prof. Jacek Popiel w dalszej części przemówienia, wspomniał, że otrzymany tytuł doktora honoris causa UJK jest dla niego ważny z kilku powodów. Wyróżnienie to przyznała uczelnia, której patronem jest szczególnie mu bliski od czasów studiów polonistycznych Jan Kochanowski. Ponadto Ziemia Kielecka jest niezwykle istotna w kulturze literackiej. To region Mikołaja Reja, Stefana Żeromskiego, Witolda Gombrowicza czy Adolfa Dygasińskiego, którego twórczość była tematem pracy magisterskiej profesora Popiela.

- Uniwersytet Jana Kochanowskiego, nadając mi tytuł doktora honoris causa, tak naprawdę nagradza mój uniwersytet, bowiem to wszystko, co można uznać za wkład w życie akademickie, za moje dokonania naukowe, zawdzięczam Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. W tym roku mija 50 lat od kiedy jako student polonistyki znalazłem się nie tylko w kręgu tradycji najstarszej polskiej uczelni, ale w otoczeniu wielu wspaniałych ludzi, których mogłem spotkać w uniwersytecie. Nie ukrywam, że ta uczelnia stworzona przez wielkich władców, była dla mnie już jako dziecka i później ucznia magiczną przestrzenią. Pamiętam te momenty onieśmielenia czy wręcz zauroczenia, kiedy stawałem na dziedzińcu Collegium Maius czy patrzyłem na niezapomnianą bryłę budynku Collegium Novum. Marzyłem wówczas, by kiedykolwiek być studentem tej uczelni. Nigdy jednak nie przypuszczałem, że w tej wielowiekowej historii uczelni zostanę 306. rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego - powiedział prof. Jacek Popiel.

I dodał: - Uniwersytet nauczył mnie przede wszystkim prawa do samodzielnego i niezależnego myślenia, wolności i nieulegania postawom, które byłyby niegodne tej uczelni. Dla młodego człowieka, który zamiast sugerowanych przez rodzinę studiów prawniczych czy medycznych, wybiera kierunek humanistyczny, było to niezwykłe doświadczenie. Dla mnie w czasach studenckich i na początku drogi naukowej najważniejsze było prawo do własnych wyborów, które mimo wielu barier dawało jednak szansę do zachowania własnej niezależności. Może miałem szczęście, że studiując polonistykę, mogłem chodzić na wybrane wykłady i niekiedy także ćwiczenia na kierunku filozofia, historia czy socjologia. To doświadczenie uświadomiło mi, że droga prowadząca do zrozumienia wielu aspektów dawnego i współczesnego świata wiedzie poprzez poznawanie różnych punktów widzenia. Otwarcie na różne racje, chęć zrozumienia postaw drugiej strony jest przejawem wolnościowej postawy. Kto zabrania przeciwnej stronie przedstawienia swoich racji, tak naprawdę jest przeciwnikiem prawdziwej wolności. Do dziś pamiętam te emocjonalne dyskusje na te tematy. Nie przypuszczałem jednak, że po wielu latach sprawowania funkcji rektora pamięć o tamtych przemyśleniach będzie dla mnie pomocna w podejmowaniu trudnych decyzji, między innymi w obronie uniwersytetu otwartego na dialog.

Prof. Jacek Popiel jest 21. doktorem honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i drugim rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, który otrzymał ten zaszczytny tytuł. We wrześniu 2004 roku, pierwszym w historii doktorem honorowym UJK (ówczesnej Akademii Świętokrzyskiej), został prof. Franciszek Ziejka, rektor UJ w latach 1999-2005.

Jacek Popiel jest profesorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i teatrologii. W Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje od 1977 roku. Był dyrektorem Instytutu Polonistyki, a następnie dziekanem Wydziału Polonistyki. W latach 2012-2020 był prorektorem ds. polityki kadrowej i finansowej. Od 1 września 2020 roku jest 306. rektorem najstarszej polskiej uczelni. Ponadto przez wiele lat był związany z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego), w której pełnił funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego, prorektora i przez 2 kadencje rektora.

Interesuje się historią dramatu i teatru polskiego XIX-XXI wieku, dziejami szkolnictwa teatralnego i edycją naukową tekstów literackich. W dorobku naukowym ma ponad 250 prac - książek, artykułów i recenzji. Jego teksty były tłumaczone na język angielski, francuski, włoski i hiszpański. Twórca i dyrektor artystyczny Festiwalu "Dramaty Narodów", którego 1. edycja odbyła się w 2005 roku.

Prof. Jacek Popiel wypromował ponad 100 magistrów i 9 doktorów filologii polskiej oraz sztuki. Był recenzentem w 7 przewodach habilitacyjnych i 24 doktorskich, a także w postępowaniach o nadanie doktoratu honoris causa i stanowisk profesorskich.

Był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, zasiadał też w Radzie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Członek Korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz kilku komisji miejskich i krajowych ds. kultury, komisji ds. nagród w dziedzinie kultury i sztuki. W 2012 roku za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz rozwoju nauki został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wcześniej odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Dwukrotny laureat nagrody indywidualnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrody Prix Jean-Paul II Europe Chrétienne i Medalu PWST.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "<span lang='la'>Plus Ratio Quam Vis</span>"

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "Plus Ratio Quam Vis"

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron