Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Senat UJ, działając na wniosek profesorów Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, zdecydował o wyróżnieniu profesora Wojciecha Froncisza, mając na uwadze m. in. jego wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie biofizyki, które przyczyniły się do rozwoju badań molekularnych opartych na elektronowym rezonansie paramagnetycznym, ale także wieloletnie, wytrwałe i efektywne działania na rzecz budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ.

Odznaka została wręczona podczas uroczystości, która odbyła się 10 czerwca w auli Collegium Novum UJ.

Prof. Wojciech Froncisz studiował biofizykę na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie. Studia ukończył w roku 1968. Całą późniejszą karierę naukową, która trwała aż 56 lat do 2017 roku, związał z Uniwersytetem Jagiellońskim (pracował w Instytucie Biologii Molekularnej). W 1976 roku uzyskał w UJ stopień doktora, w roku 1981 stopień doktora habilitowanego, a w roku 1989 tytuł profesora. Pełnił w naszej uczelni także wiele ważnych funkcji kierowniczych - był prorektorem ds. rozwoju, przez dwie kadencje (2008–2012 i 2012–2014) dziekanem Wydziału Biochemii Biofizyki i Biotechnologii UJ.

W okresie pełnienia przez prof. Froncisza funkcji dziekana, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii odniósł szereg spektakularnych sukcesów, takich jak najwyższa kategoria A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych, I miejsce w rankingu miesięcznika "Perspektywy" dla najlepszego kierunku studiów z biotechnologii oraz status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).

Władze UJ wielokrotnie powierzały prof. Fronciszowi funkcje organizacyjne – był m.in. pełnomocnikiem rektora ds. aparatury naukowej UJ (1991-1994), a w latach 1996 -1999 pełnomocnikiem rektora ds. III Kampusu i to dzięki m.in. jego wysiłkom rozpoczęto budowę Kompleksu Nauk Biologicznych, który stał się siedzibą m.in. WBBB UJ. Ukoronowaniem tych działań było podjęcie 23 maja 2001 roku przez Sejm RP uchwały w sprawie Programu Wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego". Wysiłki prof. Froncisza uczelnia uhonorowała przyznając mu w 2014 roku medal "Plus ratio quam vis".

Osiągnięcia naukowe i zawodowe prof. Wojciecha Froncisza przypomniał w wygłoszonej podczas uroczystości laudacji prof. Artur Osyczka, prodziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Głównym obszarem zainteresowań naukowych profesora Wojciecha Froncisza są szeroko rozumiane metody spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), obejmujące zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i problemy aparaturowe, a także zastosowanie tych metod w badaniach obiektów biologicznych i procesów biofizycznych. W latach 80. XX wieku prowadził pionierskie badania w dziedzinie obrazowania metodą jądrowego rezonansu magnetycznego.

Imponujący dorobek naukowy prof. Froncisza obejmuje blisko 196 prac naukowych, które były cytowane ponad 6200 razy (indeks Hirscha – 46). Profesor jest również autorem lub współautorem 16 patentów (w tym 12 patentów w USA).

Profesor Froncisz prowadził wykłady dla studentów biologii, biotechnologii, biofizyki, neurobiologii, fizyki i chemii. Pod Jego kierunkiem przygotowano 12 prac doktorskich. Wspierał w rozwoju 4 późniejszych doktorów habilitowanych.

Podczas drugiej części uroczystości, którą poprowadził prof. Jolanta Jura, dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, wystąpienia, przybliżające metody pracy i tematykę badań prof. Froncisza, wygłosili: prof. Marta Pasenkiewicz-Gierula ("Jak Wojciech Froncisz rozwiązywał interesujące go problemy badawcze"), prof. Marcin Sarewicz ("Elektronowy rezonans paramagnetyczny w badaniach enzymów redoks") oraz prof. Martyna Elas ("Trzy inspiracje w rozwoju biofizyki biomedycznej: aparatura, obrazowanie i tlen").

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "<span lang='la'>Plus Ratio Quam Vis</span>"

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "Plus Ratio Quam Vis"

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron