Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego.
651. rocznica założenia uczelni

Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego.<br/> 651. rocznica założenia uczelni

12 maja 1364 roku Kazimierz Wielki podpisał akt fundacyjny krakowskiego Studium Generale. To wydarzenie obchodzone jest współcześnie jako Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do tradycji  uniwersyteckiej wpisało się składanie w tym dniu hołdu Fundatorom naszej uczelni, do którego grona należą, oprócz ostatniego króla Piasta, piętnastowieczni odnowiciele wszechnicy – królowa Jadwiga i król Władysław Jagiełło. Zatem i dzisiaj, wzorem  ubiegłych lat, Władze UJ  złożyły  kwiaty na królewskich sarkofagach w Katedrze Wawelskiej.

Główna uroczystość  Święta Uniwersytetu miała miejsce w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius UJ, gdzie odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UJ, podczas którego najwyższe uniwersyteckie honory odebrali profesor Anthony Giddens oraz prof. Jerzy Wyrozumski.

W otwierającym uroczystość przemówieniu, rektor UJ prof. Wojciech Nowak zacytował słowa Leonarda da Vinci – „mądrość jest córką doświadczenia". Takiej mądrości w dniu święta życzył Uniwersytetowi i wszystkim, którym dobro uczelni leży na sercu.

Za wniesienie istotnego wkładu w zdefiniowanie kluczowych wyzwań i proble­mów rozwojowych współczesnego świata związanych z funkcjonowaniem demokratycznych instytucji politycznych, z przemianami gospodarczymi i społecznymi, z konsekwencjami zmian klimatycznych oraz w formułowa­nie propozycji ich rozwiązania, Senat UJ nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Anthony'emu Giddensowi.

Anthony Giddens jest uważany za jednego z najwybitniejszych współczesnych socjologów i teoretyków nauk społecznych.  Jego dorobek obejmuje 40 książek tłumaczonych na kilkadziesiąt języków i ponad 200 artykułów. W swej pracy podejmował większość tematów dyskutowanych w socjologii i jest najczęściej cytowanym współczesnym autorem w naukach społecznych. Jest twórcą teorii strukturacji. Wykładał między innymi na uniwersytetach w Cambridge, Londynie oraz Leicester. W latach 1996–2003 był dyrektorem London School of Economics.

Laudację na cześć brytyjskiego socjologa wygłosił prof. Piotr Sztompka. Przemawiając prof. Giddens zastanawiał się nad pozycją uniwersytetu we współczesnym, zdecentralizowanym i płynnym świecie. Podkreślał, że fundamentalna rola uczelni musi być utrzymana, ale jej charakter zmienia się, głownie dzięki nowoczesnym technologiom. Obecnie nikogo nie dziwi możliwość uczestnictwa w darmowych seminariach prowadzonych przez czołowych naukowców i ekspertów online, czy fakt, ze przełomowe odkrycia są owocem globalnych interakcji naukowców z różnych ośrodków rozsianych po całym świecie.

Drugim z bohaterów uroczystości był prof. Jerzy Wyrozumski, któremu został wręczony złoty medal „Plus ratio quam vis".

Postać wybitnego historyka mediewisty, znawcy dziejów Krakowa i sekretarza generalnego PAU przybliżył w laudacji dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ.

Jerzy Wyrozumski całą drogę naukową związał z Uniwersytetem Jagiellońskim, na którym studia rozpoczął w 1950. Na jego dorobek naukowy składają się dzieła poświęcone historii społecznej i gospodarczej Polski, a także książki dotyczące historii politycznej. profesor pełnił na UJ ważne funkcje administracyjne - był dziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego (1981 – 87) i prorektorem (1987-90). Z roku 1988 pochodzi sławne zdjęcie, którego historię przypomniał prof. Stopka. Zdjęcie zrobiono w trakcie strajku studenckiego. Widać na nim prorektora UJ prof. Wyrozumskiego pertraktującego z milicjantami szykującymi się do rozbicia protestu. Fotografia podpisana przez nieznaną osobę „Plus ratio quam vis" była kolportowana wśród mieszkańców miasta i zyskała wielką popularność. Znaczenie słów dewizy UJ rozwinął w swoim przemówieniu uhonorowany medalem prof. Wyrozumski.

Zobacz video galerię

Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "<span lang='la'>Plus Ratio Quam Vis</span>"

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "Plus Ratio Quam Vis"

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron