Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dwa najlepsze ośrodki polonistyczne łączą siły

Kształtowanie nowoczesnego dyskursu humanistycznego poprzez wspólną realizację inicjatyw badawczych, a także prowadzenie w różnych formach działalności edukacyjno-popularyzatorskiej - to główne cele konsorcjum, jakie stworzyły Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podpisy pod dokumentem złożyli rektorzy uczelni prof. Wojciech Nowak i prof. Bronisław Marciniak.

Zważając na wieloletni i uznany dorobek naukowo-dydaktyczny, a także nowatorskie przedsięwzięcia podejmowane na Wydziale Polonistyki UJ oraz na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, w poszukiwaniu coraz lepszych warunków dla dalszego rozwoju obu środowisk akademickich, jak też dla konsolidacji potencjału naukowego, uczelnie powołały Humanistyczne Konsorcjum Naukowe (HKN). Ogólny zakres planowanej problematyki badawczej wyrażono w formule Horyzonty i źródła nowej humanistyki. Język, literatura, kultura, edukacja. Umożliwi ona obu ośrodkom kontynuację już rozpoczętych oraz podejmowanie innowacyjnych przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych, w tym z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, teatrologii, filmoznawstwa, medioznawstwa.

Umowę pomiędzy UJ i UAM podpisano we wtorek 28 kwietnia br. w Collegium Novum. Parafki pod dokumentem złożyli rektorzy uczelni prof. Wojciech Nowak i prof. Bronisław Marciniak. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. prorektorzy UJ prof. Jacek Popiel i prof. Stanisław Kistryn, dziekan Wydziału Polonistyki UJ prof. Renata Przybylska, prodziekani prof. Anna Łebkowska i dr hab. Jarosław Fazan. Uczelnię z Wielkopolski reprezentowali ponadto prof. Bogumiła Kaniewska, dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, prof. Anna Legeżyńska i prof. Tomasz Mika.

- W ostatnim czasie powoływanie konsorcjów stało się modne. Na ogół tworzą je podmioty o odmiennej sile i potencjale naukowym. Tu mamy sytuację wyjątkową, ewenement na skalę krajową. Humanistyczne Konsorcjum Naukowe założyły dwa wydziały wyróżnione parametryzacyjną kategorią A+. Humanistyka nie umiera. Musi być tylko realizowana w takich doskonałych ośrodkach, które spełniają szereg niezbędnych wymogów. Jestem przekonany, że to konsorcjum przyniesie polskiej nauce wiele pożytku - powiedział rektor UJ.

Prof. Wojciechowi Nowakowi wtórował rektor UAM prof. Bogusław Marciniak. - Dwa najlepsze wydziały w Polsce z kategorią A+ łączą siły. Pierwsza stolica z drugą stolicą razem dla dobra polskiej humanistyki - powiedział.

Oprócz realizacji zadań badawczych, edukacyjnych i formacyjnych, KHN będzie tworzyć nowy wzór środowiskowej integracji naukowo-dydaktycznej. Złączenie sił dwóch najlepszych w kraju ośrodków polonistycznych zwielokrotni na zasadzie synergii możliwość realizacji oryginalnych zadań poznawczych, ułatwi pozyskiwania środków finansowych oraz przyczyni się do udoskonalenia kształcenia młodych kadr.

W projektowaniu wspólnych zadań badawczych zostaną uwzględnione specjalistyczne kompetencje i osiągnięcia obu ośrodków, w taki sposób, by działalność naukowo-dydaktyczna każdego z nich mogła wzbogacić się o wartości innowacyjne. Oznacza to, z jednej strony, możliwość integracji dotychczas prowadzonych badań, z drugiej poszerzanie oraz modyfikację przyjętych strategii rozwoju obu wydziałów.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Konsorcjum ma charakter otwarty. Strony dopuszczają możliwość poszerzenia w przyszłości jego składu o innych partnerów.

Zdjęcia: Anna Wojnar

Data opublikowania: 28.04.2015
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron